Foto:
Erik de Vries

Centrumpersperctief geactualiseerd

  Column

Erik de Vries is wethouder Centrumontwikkeling. Hij schrijft eens per maand een column in de Traverse over het centrum van Helmond en de ontwikkelingen die daar plaatsvinden.

In januari 2017 zag het Centrumperspectief het levenslicht. Daarin staat beschreven in welke richting het centrum van Helmond zich tot 2030 moet ontwikkelen. Belangrijk doel was om de levendigheid in het centrum terug te brengen. Zoals ik toen in het voorwoord zei: mensen moeten weer graag in ‘de stad’ komen.

In het Centrumperspectief is bewust niet alles gedetailleerd vastgelegd. Dit om te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelen. Nu zijn we ruim drie jaar verder. De grote lijn uit het Centrumperspectief staat nog steeds maar er is wel een actualisatie nodig.. Om zaken aan te scherpen en nieuwe onderdelen toe te voegen. Zo komt er meer aandacht voor het terugbrengen van de Oude Aa door het hele centrum. We voegen een visie op de ontsluiting van het centrum voor het verkeer toe, evenals het parkeerbeleid. Waar het Centrumperspectief in 2017 vooral ging over het kernwinkelgebied, bereiden we het gebied nu uit: van Suytkade in het zuiden tot aan het Stiho-terrein en de Bundertjes in het noorden. Verder nemen we het stationsgebied nadrukkelijk mee. Daar ligt potentie voor de ontwikkeling van een hoogstedelijk milieu.

In december hebben we de eerste contouren van deze herijking aan iedereen voorgelegd op een drukbezochte bijeenkomst in de Cacaofabriek. De reacties waren enthousiast. Dat was voor ons het sein om door te gaan op de ingeslagen weg. De verdere uitwerking is nu bijna klaar. Binnenkort worden de plannen en tekeningen openbaar en daarna spreekt de gemeenteraad erover.

Tegelijkertijd zijn we buiten volop in uitvoering. Het Burgemeester Geukerspark wordt aangelegd en op veel plaatsen in de stad zijn bouwactiviteiten. Dat gaat de komende periode gewoon door. Sterker nog: met de ontwikkeling van Oranjekade en De Weef wordt dat alleen maar meer. En dat is goed nieuws voor de levendigheid in onze stad!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden