Foto: PressVisuals.com

Een kijkje in het uitgaansgebied

  Column

Erik de Vries is wethouder Centrumontwikkeling. Hij schrijft eens per maand een column in de Traverse over het centrum van Helmond en de ontwikkelingen die daar plaatsvinden.

Het centrum van Helmond kent een gezellig uitgaansgebied. Het is belangrijk dat iedereen die daar een avondje komt stappen zich prettig en veilig voelt. Een paar weken geleden heb ik samen met mensen van de horeca, beveiliging, politie en centrummanagement een nachtelijk kijkje genomen in het uitgaansgebied. Rond de Steenweg, Havenplein, Markt en Koninginnewal hebben we heel breed gekeken naar hoe het gebied eruit ziet. Is alles schoon, heel en veilig? Hoe zit het met de toegankelijkheid van bijvoorbeeld fietsenstallingen en taxistandplaatsen? Is de verlichting in orde? Zien we verborgen hoekjes waar gemakkelijk dingen gebeuren die niet pluis zijn of waar de sociale veiligheid in het geding is?

Zo'n uitgebreide rondgang levert interessante dingen op. Zo was op diverse plaatsen de verlichting kapot. Die is in de dagen daarna meteen gerepareerd. Een ander punt: het zicht van sommige toezichtcamera's wordt belemmerd door bomen. In de komende periode worden die bomen gesnoeid. Verder hebben we ter plekke kunnen regelen dat de hekken die rond het toekomstige Burgemeester Geukerspark staan tijdens carnaval een paar meter naar achteren geplaatst worden. Dan kan de optocht er veilig langs en is er meer ruimte voor toeschouwers.

Andere zaken zijn minder gemakkelijk meteen op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan de mix van voetgangers en fietsers op het fietspad voor de cafés aan het Havenplein. Als het druk is levert dat soms gevaarlijke situaties op, maar het fietspad afsluiten kan natuurlijk niet zomaar. Een ander voorbeeld zijn de bankjes die onder de Kasteel Traverse staan. Dat nodigt uit om die plek als hangplek te gebruiken terwijl we dat eigenlijk niet willen. We gaan daarom bekijken of we de bankjes weg kunnen halen.

Al met al een zinvolle avond en nacht die veel informatie heeft opgeleverd waar we mee aan de slag kunnen.

Meer berichten