Foto: PressVisuals.com
Erik de Vries

Trots op Helmond!

  Column

Erik de Vries is wethouder Centrumontwikkeling. Hij schrijft eens per maand een column in de Traverse over het centrum van Helmond en de ontwikkelingen die daar plaatsvinden.

Vorige week presenteerden we in de Cacaofabriek de eerste ideeën voor de actualisatie van het Centrumperspectief. Met zo'n 200 bezoekers een prima opkomst. Al die mensen lieten zich graag informeren over onze plannen voor woningbouw, vergroening en het autoluw maken van het Helmondse centrum.

In de drie jaar sinds het Centrumperspectief uitkwam, is veel veranderd. Er komen de komende jaren 1500 tot 2000 woningen bij. Oude kantoren worden omgezet naar woningen en er komt nieuwbouw zoals bij Oranjekade en aan de rand van het Burgemeester Geukerspark. Ook op Suytkade wordt volop gebouwd. Verder zien we nieuwe kansen voor het stationsgebied en het autoluwe centrum. Ontwikkelingen die de vraag oproepen wat dat betekent voor ons centrum en hoe we daarop kunnen inspelen. Kon u er niet bij zijn? Op www.helmond.nl/jouwcentrum vindt u een filmpje met een impressie.

Ik heb die avond veel mensen gesproken en kan alleen maar trots zijn. De woningbouwprojecten trokken veel belangstelling. Dat is mooi, want als er meer mensen in het centrum wonen, is er ook meer draagvlak voor voorzieningen. Verder heb ik van verschillende mensen gehoord dat we nog wel wat ambitieuzer mogen zijn bij het autoluw maken van het centrum. Maar waar ik vooral blij mee ben, is de manier waarop er door de bezoekers positief-kritisch werd meegedacht. Ik vind het heel belangrijk dat mensen die er dagelijks mee te maken hebben kunnen meedenken over plannen die hun woon- en werkomgeving raken. We zijn er nog niet; ik heb ook goed gehoord dat mensen vinden dat we het de komende jaren écht moeten laten zien. Maar de grote lijn werd positief ontvangen. En dat geeft weer extra energie om door te gaan op de ingeslagen weg!

Meer berichten