Erik de Vries. Foto: PressVisuals.com
Erik de Vries. Foto: PressVisuals.com (Foto: PressVisuals.com)
Erik de Vries

Centrumperspectief

  Column

Erik de Vries is wethouder Centrumontwikkeling. Hij schrijft eens per maand een column in de Traverse over het centrum van Helmond en de ontwikkelingen die daar plaatsvinden.

Bijna drie jaar geleden zag het Centrumperspectief het levenslicht. Daarin schetsen we de contouren van het centrum van Helmond in 2030. Globaal en met de kennis van dat moment, zo heb ik het in mijn voorwoord toen gezegd. We hebben bewust niet alles vast willen leggen omdat we weten hoe snel de wereld om ons heen kan veranderen. Daar moeten we op kunnen inspelen.

Nu, drie jaar later, is er veel veranderd. We zien dat er in hoog tempo extra woningen in het centrum bij komen. Veelal omdat oude kantoor- of winkelpanden omgebouwd worden naar woningen. Een goede ontwikkeling! Verder zijn er op Suytkade volop bouwactiviteiten, zien we nieuwe kansen voor het gebied rondom het station en werken we toe naar een autoluw centrum. Allemaal nieuwe ontwikkelingen die de vraag oproepen: wat betekent dat voor ons centrum? Tijd dus om het Centrumperspectief te actualiseren.

In de afgelopen maanden hebben we daarvoor de eerste ideeën ontwikkeld. In 2016/2017 hebben we het Centrumperspectief gemaakt met de mensen die in het centrum wonen, werken, ondernemen en te gast zijn. Ik vind het heel belangrijk dat mensen die er dagelijks mee te maken hebben, meedenken over plannen over hun woon- of werkomgeving. Aan de vooravond van de actualisatie staan komen we bij u terug. Dat doen we op 9 december tijdens een inloopavond in de Cacaofabriek. Daar laten we u zien in welke richting we denken. Het zijn nog maar schetsen, soms letterlijk met potlood getekend. Maar het geeft wel een beeld. Op dat beeld horen we graag uw reactie. Zodat we die mee kunnen nemen bij de verdere uitwerking. Zie ik u op 9 december? Details over invulling en tijden volgen snel via de gemeentepagina en de digitale communicatiekanalen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden