Foto: PressVisuals.com
Erik de Vries

Op weg naar een autoluw centrum

  Column

Erik de Vries is wethouder Centrumontwikkeling. Hij schrijft eens per maand een column in de Traverse over het centrum van Helmond en de ontwikkelingen die daar plaatsvinden.

Een centrum van Helmond waar het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren is. Daar werken we naartoe; ik heb dat hier al vaker gezegd. Daarbij moeten we met veel en soms tegenstrijdige belangen rekening houden. Dat kan flink wat discussie oproepen. Het autoluwe centrum is daar een typisch voorbeeld van. Net voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad besloten dat het centrum op termijn autoluw wordt. Achterliggende gedachte is dat het centrum een prettige plek moet zijn om te verblijven. Een plek met meer ruimte voor groen en beleving. Minder 'blik' in de straten helpt daarbij.

In de afgelopen weken heb ik regelmatig de kritiek gehoord dat we het centrum per auto onbereikbaar zouden maken. Dat klopt niet. Ik zeg het klip en klaar: het centrum blijft met de auto bereikbaar. Wel doet het autoverkeer een stap terug. Wij vinden dat de wegen in het centrum een ontsluitende maar géén doorgaande functie moeten hebben. Fietsen, lopen en openbaar vervoer krijgen de voorkeur. Die stimuleren we. De fietsenstallingen in het centrum zijn gratis en dat blijft zo. Er komen extra haltes voor het openbaar vervoer. Wilt u toch met de auto komen dan kan en mag dat. Er zijn drie parkeergarages aan de randen van het centrum. Die blijven uiteraard te allen tijde met de auto goed bereikbaar. Het kernwinkelgebied ligt daar pal tegenaan.

Veel steden zijn bezig met de vraag of en hoe ze het autoverkeer in hun centrum kunnen terugdringen. Ik ben blij dat wij in Helmond deze stap zetten omdat ik ervan overtuigd ben dat het een grote stimulans is voor de verdere ontwikkeling van het centrum. Het komt nu aan op de uitwerking. Juist omdat er zo veel verschillende belangen zijn, moeten we dat heel zorgvuldig doen. Ik vind het dan ook vanzelfsprekend dat we de bewoners en ondernemers van het centrum daar nauw bij betrekken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden