Foto: Joost van Heugten
Huub

BOA's een wapen?

  Column

De stadswachten heten tegenwoordig geen stadswacht meer, maar BOA, Buitengewoon Opsporings Ambtenaar. En niet alleen hun naam is veranderd, ook hun status willen ze graag wat oppoetsen. Omdat ze vaak geconfronteerd worden met geweld, willen de BOA's standaard uitgerust worden met een flesje pepperspray, een wapenstok en/of een bodycam.

Geweld tegen gezagsdragers neemt toe. Wat dat betreft kan ik me de wens van de BOA's wel indenken. Het is immers niet echt leuk om voor een minimumloontje dagelijks uitgemaakt te worden voor vieze vis. En daar blijft het niet bij. De politie ziet er echter niks in om alle BOA's te bewapenen. Zij vinden dat zij het 'geweldsmonopolie' moeten hebben. Ze kijken liever hoe ze de samenwerking tussen BOA's en politie kunnen verbeteren.

Ik ben het met dat politiestandpunt eens. Over een bodycam kun je praten, maar échte wapens zou ik toch voorbehouden aan de mensen die daar een gedegen opleiding voor achter de rug hebben en die regelmatig nageschoold worden.

Hoe vervelend het ook is, de BOA's, zijn er de afgelopen jaren ook niet in geslaagd om een goed imago op te bouwen onder de bevolking. Ze worden toch vooral gezien als de 'namaak-wout' die je een bekeuring geeft als je auto verkeerd geparkeerd staat of als je je plastic zakje vergeten bent tijdens het uitlaten van je hond.

Misschien is het goed als de taken van de BOA's wat worden verbreed naar een meer dienende rol in de wijken en buurten. Daarnaast zou het ook helpen als de BOA's zichzelf van een betere kant zouden laten zien. Kijk naar Helmond. Daar kwamen deze ambtenaren de laatste jaren vooral in het nieuws door onderlinge pesterijen, ruzie, ongewenst gedrag en onlangs nog het zelf stelen van een fiets.

Wapens horen jammer genoeg bij onze maatschappij. Maar dan liefst wel uitsluitend en alleen bij een selecte groep professionals. En zeker niet standaard bij de BOA's.

Huub

Meer berichten