Foto: Foto:

Islamitische school

  Column

Nederland heeft vrijheid van onderwijs. En dat is niet sinds gisteren. Al in het midden van de negentiende eeuw vond men het belangrijk dat ouders dát onderwijs voor hun kind konden kiezen dat aansloot bij hun eigen visie op de wereld.

Die vrijheid van onderwijs houdt al sinds de eerste wetgeving rond dit thema in dat scholen vaak gesticht worden op religieuze of juist op het ontbreken van religieuze doelstellingen. Lange tijd was dat geen probleem. Er waren katholieke, protestantse en openbare of nutsscholen. En er waren kleinere initiatieven zoals de Vrije School en de scholen met de Bijbel. Een logische ontwikkeling, gezien de ontkerkelijking, is de toename van het aantal openbare scholen sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw.

Met de komst van moslims naar ons land ontstonden in de zeventiger jaren de eerste initiatieven voor islamitische scholen. Inmiddels zijn er een kleine zestig in ons land. Er staat er ook een in Helmond-Noord. Onlangs was er ophef over mogelijk extremistische invloeden op een van die islamitische scholen in Amsterdam. Een ernstige zaak, maar misschien wel een prima moment om nog eens goed naar die zo goedbedoelde vrijheid van onderwijs te kijken.

Is een school namelijk niet in eerste instantie bedoeld om kinderen voor te bereiden op de maatschappij waarin we leven? Een maatschappij die multicultureel en inclusief is. Moeten we kinderen niet vooral leren om verder te kijken dan onze eigen voortuin? Is burgerschap niet voor iedereen een noodzakelijke eigenschap? Moeten niet alle kinderen kennismaken met verschillende geloofsovertuigingen? Mag het geloof wel het 'leitmotiv' zijn voor onderwijs? Of behoort dat toch vooral toe aan de ouders, aan de opvoeding?

Het is een slechte zaak dat kinderen op school leren dat 'hun' godsdienst de beste is. Net zoals het een slechte zaak is dat kinderen op scholen in de Biblebelt leren dat homo's ziek zijn. Het is tijd om de vrijheid van onderwijs een meer eigentijdse invulling te geven.

Huub

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden