Foto: PressVisuals.com
Erik de Vries

Kermis in de stad

  Column

Erik de Vries is wethouder Centrumontwikkeling. Hij schrijft eens per maand een column in de Traverse over het centrum van Helmond en de ontwikkelingen die daar plaatsvinden.

Nog een paar weken en dan barst de voorjaarskermis los. Net als de weekmarkt kent de kermis een lange traditie in onze stad. Sinds een aantal jaren hebben we in het centrum een voorjaarskermis en een zomerkermis. Daarnaast zijn er de kleinere kermissen in Brouwhuis en Stiphout. Ik kan enorm genieten van de sfeer in de stad tijdens de kermis. Er is vertier voor jong en oud, er zijn optredens en de terrassen zitten vol, zeker bij mooi weer.

In de lange geschiedenis van de kermis zijn er veel 'ups en downs' geweest. Steeds weer heeft de kermis zich aangepast aan de veranderende omstandigheden. De economische crisis en de toenemende concurrentie van andere vormen van vermaak hebben gezorgd dat de kermis de laatste tien jaar flinke klappen kreeg. Ik hecht veel waarde aan de kermis, juist omdat het een volksevenement is waar heel veel mensen graag komen. Om de kermis toekomst te geven is wel vernieuwing nodig. Een paar maanden geleden heeft de gemeenteraad de Kermisvisie vastgesteld. De belangrijkste conclusie is dat een kwaliteitsverbetering nodig is. Denk aan nieuwe, innovatieve attracties, betere samenwerking met de vaste horeca, zorgen voor meer sfeer en gerichte promotie in de regio om meer bezoekers te trekken. Ook de locatie van de kermis is een punt van aandacht. De kermis hoort in het centrum van de stad. Maar er zijn meer partijen die de schaarse ruimte daar gebruiken. Zo verplaatsen we de weekmarkt een aantal weekenden per jaar speciaal voor de kermis. De marktkooplui vinden dat niet altijd leuk. Tegelijkertijd denk ik dat er voor beide partijen winst te behalen is als kermis en markt meer met elkaar samenwerken. Daar gaan we de komende periode met alle belanghebbenden mee aan de slag.

En natuurlijk hoop ik dat velen van u de sfeer en de gezelligheid in de stad tijdens de kermissen komen proeven!

Meer berichten