Foto: PressVisuals.com
Erik de Vries

Levendige evenementenstad

  Column

Erik de Vries is wethouder Centrumontwikkeling. Hij schrijft eens per maand een column in de Traverse over het centrum van Helmond en de ontwikkelingen die daar plaatsvinden.

Het centrum verandert steeds meer van een 'place to buy' naar een 'place to be'. Om die 'place to be' aantrekkelijk te maken is sfeer en levendigheid heel belangrijk. Als er genoeg te beleven is komen mensen graag naar de stad.

Organisatoren van evenementen kunnen subsidie krijgen bij de gemeente. We willen graag meer evenementen in Helmond. Daarom is in het Coalitieakkoord afgesproken dat er vanaf dit jaar een groter subsidiebedrag beschikbaar is. Het totale budget is verdrievoudigd van 150.000 naar 450.000 euro. Een deel daarvan gaat naar 'vaste' evenementen zoals de intocht van Sinterklaas en carnaval. Een ander deel gaat naar de kleinere evenementen in de wijken. Het grootste deel wordt besteed aan wat wij noemen 'reguliere evenementen'. Iedereen die een evenement organiseert kan een subsidieaanvraag indienen. Alle aanvragen worden door een onafhankelijke commissie beoordeeld en aan de hand daarvan wordt bepaald hoeveel subsidie een evenement krijgt. Dit jaar was er extra aandacht voor duurzaamheid, evenementen die aantrekkelijk zijn voor jongeren en evenementen met een meer dan regionale uitstraling.

Onlangs hebben we de subsidies voor 2019 verdeeld. Er komt een heel mooi Helmonds evenementenjaar aan! In totaal 22 heel verschillende evenementen krijgen subsidie; een hele mooie mix van muziek, sport, nieuw en oud en diverse evenementen die aantrekkelijk zijn voor de (oudere) jeugd. Er is dus voor elk wat wils. Het is nu aan de organisatoren om iets moois van hun evenement te maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat lukt. En u, beste lezer, roep ik op om vooral de evenementen in onze stad te bezoeken.
Hoe meer bezoekers, hoe meer eer de organisatoren van hun werk hebben en hoe meer het centrum van Helmond het komende jaar bruist!

Meer berichten