Foto: PressVisuals.com
Erik de Vries

Centrumplannen in 2019

  Column

Erik de Vries is wethouder Centrumontwikkeling. Hij schrijft eens per maand een column in de Traverse over het centrum van Helmond en de ontwikkelingen die daar plaatsvinden.

Begin 2017 werd het Centrumperspectief vastgesteld. Met mooie (nog abstracte) plannen voor het centrum van Helmond. Nu, twee jaar later, worden die plannen steeds concreter. Dit gaat er in 2019 gebeuren:

- In het voorjaar start de aanleg van het Havenpark. De belangrijkste prioriteit uit het Centrumperspectief komt nu echt in uitvoering. Een park van circa 2,5 ha met een groen karakter. De Oude Aa, nu nog stromend door een ondergrondse rioolbuis, maken we zichtbaar. Het riviertje loopt straks als een slinger door het park. Er komen wandelpaden en ruimte om te spelen. Aan de zuidzijde komt een horecapaviljoen en aan de noordzijde een appartementencomplex. Bij de start van de werkzaamheden wordt het park officieel omgedoopt tot Burgemeester Geukerspark.

- De vernieuwing van het Piet Blomplein en het Ameideplein is het volgende grote project. In 2019 maken we daarvoor de ontwerpen. Daar komt veel bij kijken zoals de vraag of we op het Piet Blomplein iets met woningbouw willen doen. Het Ameideplein willen we groener maken. Hoe doen we dat als de weekmarkt en de kermis ook hun plek moeten houden? Belangrijke vragen waar we goed over na moeten denken. Omwonenden en andere betrokkenen worden bij de planvorming betrokken.

- In de loop van 2019 wordt de looproute van het station naar het centrum duidelijker aangegeven; een belangrijke wens uit het Centrumperspectief. Ik verklap nog niet hoe het er precies uit gaat zien, maar voor mensen die niet bekend zijn in Helmond, wordt het veel duidelijker zijn hoe ze in het centrum moeten komen.

Dat zijn de meest zichtbare zaken. Maar ook achter de schermen gebeurt veel. Denk aan de voorbereiding van Oranjekade (terrein Albert Heijn XL) en het nieuwe bestemmingsplan. Kortom: we komen op stoom. Dat compacte en levendige centrum van Helmond komt steeds dichterbij!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden