Foto:
Huub

Het Hurkhuis

  Column

Helmond heeft er sinds kort een nieuwe voorziening bij voor mensen met dementie, alzheimer of een andere vorm van geheugenverlies: Het Hurkhuis. Zorgorganisatie Dagelijks Leven uit het midden van het land exploiteert een fors aantal van dit soort huizen waar mensen zelfstandig wonen in een eigen studio, waar gezamenlijke ruimtes zijn voor koken, eten en dagbesteding en waar een zorgteam 24 uur per dag klaar staat voor de verpleegkundige ondersteuning.

Het fraaie pand staat op een plaats waar vele Helmonders even vele herinneringen hebben liggen. De school, die het straatbeeld vanaf de twintiger jaren in de vorige eeuw domineerde, was eerst een ulo, alleen voor meisjes, later een mavo en nog wat later een IVO-mavo. Volgens de overlevering was het zuster Ursula die er voor het eerst de scepter zwaaide.

De school stond in Helmond al die jaren bekend als de Sint Jozefmavo, al dan niet met de letters 'ph' in de plaats van de 'f'. Aan het begin van deze eeuw veranderde dat in het meer populaire De Joep. Waar zit jij op school? Ik zit op De Joep! Een perfect passende naam. Een naam die goed voelde; beetje populair, wel met respect voor het verleden en op een of andere manier uitstralend dat de leerlingen zich er prettig voelden.

De directie van Dagelijks Leven heeft zich jammer genoeg niet al te lang verdiept in de historie van de plaats waar ze hun nieuwste huis enkele jaren geleden planden. Wat is het adres? De Hurksestraat? Oh, dan noemen we het Het Hurkhuis.

Ik vind het een gemiste kans. Er was maar één naam passend geweest voor deze woonvoorziening: De Joep.

Huub

Meer berichten