Huub

Bomen weg

  Column

Er vallen veel verkeersdoden op provinciale wegen. Een van de maatregelen die verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen wil nemen is een groot aantal bomen langs deze wegen kappen. Staat er geen boom, dan kun je er ook niet tegenaan rijden! Heerlijk toch, als je zo kunt denken.

Van Nieuwenhuizen is een VVD-minister. Sinds de opkomst van populistische partijen in ons land, maken de liberalen er een gewoonte van om hun voormalige idealen te voorzien van een nieuwe, zeer opportunistische kern. Door het neo-liberaal te noemen verwijst het nog naar de principiële oorsprong van de partij, maar veel heeft het er ondertussen niet meer mee te maken. Het is vooral 'beslissen in de waan van de dag'.

'Oh, er zijn criminele asielzoekers? Grenzen op slot. Dan komen er vanzelf minder criminele asielzoekers binnen.' Opportunisme, met taalbroertjes als pragmatisme en populisme, geeft simpele oplossingen voor de korte termijn, zonder enig principieel kader en zonder te kijken naar gevolgen op de langere termijn.

Minister van Nieuwenhuizen is ook zo'n opportunist. Heeft ze er bijvoorbeeld ooit aan gedacht dat kale bermen misschien wel uitnodigen om juist harder te rijden op die wegen? Heeft ze daar onderzoek naar laten doen? Heeft ze gedacht aan de gevolgen voor geluidsoverlast voor omwonenden als er massaal bomen worden gekapt? Heeft ze nagedacht over de gevolgen van de kap van de vaak monumentale bomen voor het karakter van het landschap?

Het kiezen van makkelijke oplossingen, die dus eigenlijk geen oplossing zijn, begint op elk bestuurlijk niveau gewoonte te worden. 'Staat er een gebouw in de weg? Slopen! Dan staat het niet meer in de weg.' Wat dat betreft liepen de Helmondse politici al vele jaren geleden een stuk voor op hun collega's. Misschien moeten ze nu ook maar weer het voortouw nemen en richting de provincie aangeven dat bomenkap langs N-wegen geen goed idee is. Om ondertussen in de eigen stad het goede voorbeeld te geven.

Huub

Meer berichten