Foto: PressVisuals.com
Erik de Vries

Aanleg Havenpark start in 2018

  Column

Erik de Vries is wethouder Centrumontwikkeling. Hij schrijft eens per maand een column in de Traverse over het centrum van Helmond en de ontwikkelingen die daar plaatsvinden.

Eind januari heeft de gemeenteraad ingestemd met het Definitief Ontwerp van het Havenpark. Een unaniem besluit! En dus een breed draagvlak voor de aanleg van een fijne, groene plek die het hart van onze stad een stuk aantrekkelijker zal maken.

Hoe zat het ook alweer met dat park? Vorig jaar hebben we het Centrumperspectief vastgesteld. Daarin schetsen we de contouren van het centrum in 2030. We hebben het Centrumperspectief gemaakt voor én met de mensen die in het centrum wonen, werken, ondernemen en te gast zijn. De aanleg van het Havenpark kwam in bijna alle gesprekken die we toen gevoerd hebben, als belangrijkste wens naar voren.

Daarom vind ik het zo belangrijk dat het er nu ook écht komt. In de tweede helft van 2018 starten we en in het voorjaar van 2019 is het klaar.

In het park komt bebouwing. We hebben met de gemeenteraad afgesproken dat we nader onderzoek doen naar de precieze plek. Dat onderzoek staat de start van de werkzaamheden gelukkig niet in de weg. We plannen het werk zo dat de locaties waar mogelijke bebouwing komt als laatste worden aangepakt. Tegen de tijd dat we zo ver gevorderd zijn, is er duidelijkheid over de exacte plek. En kunnen we dus de locaties waar niet gebouwd wordt, meteen als park inrichten.

Binnenkort komt er een bord met een tekening van het Havenpark op het terrein te staan. En er wordt op het gemeentehuis gewerkt aan een driedimensionale impressie. Daarmee kun je in vogelvlucht over het park heen vliegen en er als het ware doorheen wandelen. Dat geeft een heel goed beeld van hoe het eruit komt te zien.

Zodra de impressie klaar is, zetten we hem op de gemeentelijke website.

Dan kunt u zelf zien hoe mooi het wordt!

Meer berichten