Huub

Brainport en/of Helmond?

  Column

170 miljoen euro. Dat wil de Brainportregio van het kabinet. Nu het steeds duidelijker wordt dat de Brainportregio een economische speler van betekenis is én blijft, vinden ondernemers en gemeenten dat het Rijk fors moet bijpassen om infrastructuur en voorzieningenniveau in de regio op peil te houden. Een logische conclusie, zeker omdat de regio ook zelf met zo'n 200 miljoen flink in de buidel tast.

Waar de economie hoogtijdagen viert, is werk. En waar werk is, komen mensen. Mensen met een goede opleiding, vaak uit andere landen. Voor de economie is dat goed. Die mensen zoeken een huis, winkelen, recreëren, gaan hier naar het museum, naar het voetballen, noem maar op. Ze brengen geld in het laatje en zorgen ervoor dat bedrijven in de regio kunnen floreren en dat er voor de huidige inwoners ook goede voorzieningen, werkgelegenheid en uiteindelijk welvaart is.

In de plannen die onlangs gepresenteerd zijn, voert de gemeente Eindhoven, als ongekroonde hoofdstad van Brainport, het hoogste woord. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het verlanglijstje dat gekoppeld is aan het prijskaartje dat in Den Haag is neergelegd. Er moet een onderzoeksinstituut komen, een Eindhoven Engine, een nieuw conferentiecentrum, een 'Eindhoven' museum en voor 25 miljoen moeten er kunststukken van topdesigners geplaats worden. In Eindhoven, allemaal …

Eindhoven begint er steeds meer een handje van te krijgen om het belang van de regio te benadrukken als er geld op de plank moet komen. Als het gaat om de verdeling van dat geld wordt echter vooral gekeken naar mogelijkheden bínnen de eigen gemeentegrenzen. Dan wordt Brainport ineens heel klein.

Een stad die groot wil denken, moet zich realiseren dat veel nieuwe werknemers straks hun huis bouwen buiten Eindhoven, in de regio. Dat onmisbare toeleveranciers in de regio zitten, dat vernieuwing ook uit de regio komt. En dat dus ook voorzieningen en infrastructuur in die regio ondersteund moeten worden. Door te veel naar zichzelf te kijken, loopt Eindhoven het risico op scheurtjes in de samenwerking met de regio. Helmond, Let op uw Saeck. Als Brainport synoniem wordt voor Eindhoven, zijn we op de verkeerde weg.

Huub

Meer berichten