Foto: PressVisuals.com
Erik de Vries

Metamorfose voor De Waart

  Column

Erik de Vries is wethouder Centrumontwikkeling. Hij schrijft eens per maand een column in de Traverse over het centrum van Helmond en de ontwikkelingen die daar plaatsvinden.

Aan de rand van ons centrum ligt De Waart, een kleine woonwijk gebouwd in de jaren ´80. Een groot deel van de woningen is verouderd. Lange tijd zijn er plannen geweest om De Waart helemaal te slopen om het centrum uit te kunnen breiden. Ik heb mij daar altijd tegen verzet. Eerst als raadslid en daarna als wethouder. En met succes: in het coalitieakkoord is afgesproken dat de woningen in de Waart behouden moeten blijven. Geen sloop van een woonwijk om er lege winkels voor terug te laten komen!

Behoud van de Waart is dan ook een van de belangrijke onderdelen in het Centrumperspectief. In 2017 zijn de plannen hiervoor verder uitgewerkt. In december hebben we ze gepresenteerd en ik kan u zeggen: De Waart ondergaat de komende jaren écht een metamorfose!

Over een paar jaar kent u de wijk niet meer terug. Er wordt door de gemeente en woningcorporatie Woonpartners miljoenen geïnvesteerd in het opknappen van de woningen en de openbare ruimte. Ik ben daar heel blij mee. In de eerste plaats voor de mensen die er nu met plezier wonen. Zij kunnen er blijven. Maar ook voor ons centrum: een levendig centrum begint met mensen die er wonen en er hun dagelijkse boodschappen doen.

Wat gaat er dan de komende tijd gebeuren? Woonpartners start binnenkort met een grondige renovatie van zo'n honderd huizen. Daarnaast komen er ongeveer 150 nieuwe huizen, zowel koop als huur en zowel in de sociale sector als in een hogere prijsklasse. Ook het straatbeeld in De Waart verandert flink. Meer groen, meer speelplekken en bredere straten gaan zorgen voor een andere sfeer in de wijk. De gemeente trekt daar drie miljoen euro voor uit. De Waart verandert van een verborgen, in zichzelf gekeerd buurtje naar een open en uitnodigende stadsbuurt. Een resultaat waar ik trots op ben!

Meer berichten