Foto: Joost van Heugten
Huub

Joan Briels

  Column

Natuurlijk kun je als verantwoordelijk zorgwethouder gefrustreerd raken van de Haagse politiek. Onder het mom van 'eigen regie en zorg zo dichtbij huis mogelijk', worden veel lastige kwesties over de Haagse schutting naar de gemeenten gegooid. Vaak ook nog eens voorzien van een forse bezuiniging want 'als het dichterbij huis geregeld kan worden, kan het ook goedkoper.'

Zo werden de gemeenten ook opgezadeld met de Jeugdwet. Op zichzelf prima! Als gemeente heb je een goed beeld, je hebt je maatschappelijk netwerk, bent actief in de wijken, kent de scholen, weet wat er speelt en kunt daar snel op inspringen. Anders wordt het als jongeren écht in de psychische problemen komen. Dan belanden ze bij de gespecialiseerde jeugdzorg en komen ze, voor een zeer specialistische behandeling, bij GGZ-instellingen terecht. De kosten voor een opname in deze gespecialiseerde GGZ zijn hoog. Gevolg: als in een gemeente in een bepaald jaar meer jongeren onder de achttien jaar worden opgenomen, is het Jeugdzorgbudget in no-time opgesoupeerd.
Dwaas natuurlijk dat Haagse regels hier niet in voorzien. Gemeenten raken nu in paniek omdat de reguliere jeugdzorg in het gedrang komt. En wat als er straks nóg een jongere moet worden opgenomen?
De frustratie bij de gemeenten is logisch. Maar wat wethouder Joan Briels in Laarbeek nu wil, gaat echt te ver. Hij vindt dat 'huisartsen te snel doorverwijzen' en wil dat er een gespecialiseerd gedragsdeskundige komt die de huisartsen gaat bijstaan.
Daarmee gaat Briels over de morele schreef, vooral omdat deze nieuwe –ook kostbare!- deskundige tot doel heeft om de huisarts op andere gedachten te brengen en om niet door te verwijzen. Bij de GGZ lopen veel meer 'gespecialiseerde deskundigen' rond. Gespecialiseerd op vele gebieden en met in hun omgeving psychiaters en psychologen. Het is aan de huisarts om te bepalen of een jongere recht heeft op die zorg, in die omgeving. Briels begeeft zich op een hellend vlak. Wethouder: blijf bij je leest!

Huub
Twitter: @traverse_huub

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox