Logo nieuwsblad-traverse.nl


Foto:
Column Huub

Leonardusbuurt

  Column

Volksbelang gaat de woningen in de Leonardusbuurt niet slopen maar renoveren. De bewoners zijn over het algemeen blij, vooral omdat er nu na jarenlange onzekerheid, een duidelijk plan is. Maar of het een goed plan is?

De Leonardusbuurt doet in veel opzichten denken aan het oude Helmond-West. Kleine, vaak slecht geïsoleerde huizen, veel sociale problematiek en een uitstraling die daarbij paste. WoCom koos er voor om de wijk grondig aan te pakken. Huizen gingen in grote aantallen tegen de vlakte en een nieuwe, fraaie en frisse wijk ontstond. Ook de Binnenstad-Oost kreeg een volledig nieuwe uitstraling. Door de sloop van verschillende complexen, kwam er ruimte om parkeervoorzieningen op een andere manier op te zetten en, bijvoorbeeld, om een prachtig, nieuw wijkpark te realiseren.

Volksbelang leek dezelfde kant op te gaan. Het plotselinge afhaken van Bergopwaarts, de beoogde samenwerkingspartner in deze voor Volksbelang té grote operatie, noopte echter tot een heroverweging. Met het aanstellen van Paul Terwisscha als directeur was al direct de verwachting dat sloop en nieuwbouw niet direct voor de hand zouden liggen. Terwisscha wil liever renoveren, wat op zich goed verdedigbaar is.

De toekomst zal uitwijzen of de keuze voor renovatie goed was. Worden verzakkingen en problemen aan de funderingen, ook op de wat langere termijn voorkomen door de grote hoekhuizen te versterken? Draagt renovatie in dezelfde mate bij aan een verbetering van de sociale problemen in de wijk? Kan het gewenste ‘tuindorp’-karakter echt verkregen worden als de structuur van de wijk niet verandert? Kunnen de oude huizen zo gerenoveerd worden dat wordt voldaan aan de nieuwste eisen op het gebied van duurzaamheid?

Terwisscha is 61 jaar. De Bakelnaar zal de uitwerking van deze stevige, strategische keuze dus niet meer vanuit het epicentrum kunnen volgen. Laten we hopen dat hij een goede keuze heeft gemaakt. De bewoners van de Leonardusbuurt hebben er lang genoeg op gewacht.

Huub

HUUB

Meer berichten