Foto:
Erik de Vries

Centrumperspectief geactualiseerd

  Column

Erik de Vries is wethouder Centrumontwikkeling. Hij schrijft eens per maand een column in de Traverse over het centrum van Helmond en de ontwikkelingen die daar plaatsvinden.

In januari 2017 zag het Centrumperspectief het levenslicht. Daarin beschreven we in welke richting het centrum van Helmond zich tot 2030 moet ontwikkelen. Belangrijk doel was om de levendigheid in het centrum terug te brengen. Zoals ik het toen in mijn voorwoord zei: mensen moeten weer graag in ‘de stad’ komen. Om te winkelen, uit eten te gaan, een bezoekje te brengen aan de bioscoop of het theater, of te gaan stappen.

Inmiddels zijn we ruim drie jaar verder. De grote lijn uit het Centrumperspectief staat nog steeds. We zien wel dat een actualisatie nodig is. Om zaken aan te scherpen en nieuwe onderdelen toe te voegen. Zo komt er meer aandacht voor het terugbrengen van de Oude Aa door het hele centrum. We voegen een visie op de ontsluiting van het centrum voor het verkeer toe. Waar het Centrumperspectief in 2017 vooral keek naar het kernwinkelgebied, kijken we nu breder: van Suytkade in het zuiden tot aan het Stiho-terrein en de Bundertjes in het noorden. Daar komen veel ontwikkelingen samen zoals wonen en verkeer. Verder zien we in het stationsgebied potentie voor de ontwikkeling van een hoogstedelijk milieu.

We waren van plan om de actualisatie dit voorjaar al te presenteren. De stukken lagen klaar; we hoefden bij wijze van spreken alleen nog maar op de ‘send’-knop te drukken. En toen veranderde corona de wereld. De schok was groot. De horeca en cultuurinstellingen gingen dicht en de detailhandel zag de omzet enorm dalen. Welke gevolgen dit zou hebben voor ons centrum konden we totaal niet overzien. Inmiddels zijn we een half jaar verder. De ontwikkelingen die we al zagen in het centrum zetten zich in versneld tempo voort. Nog sterker dan voorheen is er de noodzaak om het centrum aantrekkelijk te maken: van ‘place to buy’ naar ‘place to be’. Daar blijven we de komende jaren hard aan werken!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden