Wijlen Piet van Nunen verzorgde emigrantencursussen (foto Neerkants Historisch Erfgoed).
Wijlen Piet van Nunen verzorgde emigrantencursussen (foto Neerkants Historisch Erfgoed). (Foto: Neerkants Historisch Erfgoed.)

'Heuze m'n dörpke', voor emigranten

Op Facebook is een nieuw initiatief van start gegaan dat zijdelings verbonden is aan het volgend jaar te vieren eeuwfeest '100 jaar Heusden'. Het gaat om de Facebookpagina 'Heuze m'n dörpke', opgezet als chatplatform voor Heusdense emigrantenfamilies over de hele wereld en Heusdenaren van nu.

HEUSDEN - Op de pagina worden het komende half jaar tientallen foto's gepubliceerd van Heusdense families, echtparen en individuen die vanaf de jaren '50 in de vorige eeuw emigreerden naar Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Aanjagers zijn oud-journalist Piet Snijders en de Heusdense 'emigratiedeskundige' Karel Koppens. Op de achtergrond kijkt de 'Werkgroep 100 jaar Heusden' welwillend mee.

Belangrijkste bron voor de Facebookpagina is een collectie emigrantenfoto's die al tientallen jaren in het bezit is van Snijders. Hij kreeg de verzameling in de jaren negentig toegespeeld door de weduwe van Piet van Nunen, de Deurnese onderwijzer die in het midden van de 20e eeuw Engelse les gaf aan aspirant-emigranten in Peelland.

Van Nunen was hoofd der school in achtereenvolgens Willemsveen (Heusden), Neerkant en de St. Jozefparochie in Deurne. Ook was hij verbonden aan de landbouwschool in Deurne en de huishoudschool in Asten en actief als adviseur bij NCB-afdelingen.

Sigarenkistje
Als leraar Engels lag hij kennelijk goed bij zijn cursisten. Velen gaven hem bij hun vertrek naar verre landen een staatsiefoto van hun gezin als aandenken. Van Nunen bewaarde die foto's zorgvuldig in een sigarenkistje dat na zijn dood bij Snijders terecht kwam. Die gebruikte in 1996 een selectie uit de verzameling voor het geschiedenisboek 'Te Heusden bij het Moer', uitgegeven in het kader van het 75-jarig bestaan van Heusden. In 2001 werden de foto's gedurende een weekend tentoongesteld in partycentrum De Pandoer in het kader van het in Heusden gevierde gouden emigrantenjubileum van de kinderen Lens Snijders. Dit jaar werd een selectie uit de verzameling gebruikt in de eerste Heuzese Dorpsquiz.

Facebook
Snijders en Koppens gaan de hele collectie op Facebook publiceren. Zij hopen dat daardoor volgend jaar, als Heusden zijn 100-jarig bestaan viert, de grote emigratiegolf van de jaren vijftig zich weer hecht in het collectieve geheugen. In die tijd zag Heusden maar liefst 20 % van zijn inwoners vertrekken. Voor altijd, werd toen nog gedacht. Het reisverkeer zoals we dat nu kennen, bestond toen immers nog niet.

De naoorlogse emigratie was dan ook een buitengewoon ingrijpende aangelegenheid. Niet alleen voor de mensen die huis en haard verlieten om elders een nieuw bestaan op te bouwen, maar ook voor de achterblijvers. Enerzijds schiepen de emigranten door hun vertrek ruimte voor anderen, maar tegelijkertijd werden zij node gemist. Voor Heusden betekende het vertrek van de vele dorpsgenoten bij voorbeeld dat de geplande nieuwe kern Willemsveen nooit van de grond kwam.

'Rootsgevoel'
Zoals Snijders en Koppens vooraf hoopten, blijkt publicatie van de fotoschat via Facebook nu al bij te dragen aan het 'rootsgevoel' van Heusdense emigrantenkinderen en - kleinkinderen elders in de wereld. Er wordt al druk over en weer 'gechat'.

Voor wie de ontwikkelingen op de voet wil volgen: de Facebookpagina die komende maanden dienst gaat doen als emigrantenplatform heet 'Heuze m'n dörpke' en is voor iedere FB-gebruiker toegankelijk.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden