Foto: Kraaijvanger Architects.

Basisontwerp Huis voor de Stad ligt op tafel

Net als veel andere grote projecten heeft ook het Huis voor de Stad als gevolg van de coronacrisis in de afgelopen maanden op een lager pitje gestaan. Er is vooral prioriteit gegeven aan de gezondheid en veiligheid van de inwoners.

HELMOND - Met enige vertraging heeft de gemeente alsnog het basisontwerp voor het nieuwe Huis voor de Stad gepresenteerd.

De gemeenteraad zal zich op korte termijn buigen over dit ontwerp en ook een besluit nemen om een investeringskrediet hiervoor ter beschikking te stellen. De adviescommissie van de raad vergadert hierover op dinsdag 23 juni. Naar verwachting neemt de raad op 30 juni een besluit. Als de raad het ontwerp vaststelt en de middelen toekent, dan gaat het project vanaf 1 juli over naar een volgende fase.

Meepraten

In het eerste ontwerp is de basis gelegd voor een gebouw dat voldoet aan de criteria zoals vorig jaar vastgelegd in de visie: duurzaam, toegankelijk, economisch vitaal, flexibel en passend bij de stad.

In de komende maanden wordt verder gewerkt aan het definitief ontwerp. Daar worden de inwoners bij betrokken. Zoals het er nu voor staat wordt er in september van dit jaar (2020) een bijeenkomst georganiseerd waarin inwoners met de gemeente over verschillende thema's kunnen meepraten. Thema's die dan aan de orde komen zijn andere 'de inrichting van het voorplein', 'de invulling van de publieke ruimtes', 'de uitstraling van het gebouw' en 'de dienstverlening in het nieuwe gebouw'. De inwoners worden via de gemeente-website, de gemeentepagina en via oproepen in de huis-aan-huis krant uitgenodigd. Als blijkt dat een fysieke bijeenkomst in september (door corona) niet mogelijk is, dan wordt een online bijeenkomst georganiseerd.

Kosten

Het nieuwe Huis voor de Stad wordt budgetneutraal gefinancierd. Dit betekent dat het wordt betaald van het geld dat vrijkomt als 3 van de 4 huidige gemeentelijke werklocaties afgestoten worden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden