Het voorlopige ontwerp van Sportcampus de Braak. Foto: MoederscheimMoonen Architects,+ FaulknerBrowns Architects,+ CULD
Het voorlopige ontwerp van Sportcampus de Braak. Foto: MoederscheimMoonen Architects,+ FaulknerBrowns Architects,+ CULD (Foto: MoederscheimMoonen Architects,+ FaulknerBrowns Architects,+ CULD)

Helmond Sport niet verder met nieuw stadion

Begin 2020 lag het voorlopig ontwerp van de nieuwe sportcampus bij alle partners. Helmond Sport gaf op dat moment aan een aantal concrete bezwaren te hebben en niet in te kunnen stemmen met dit ontwerp. Daarop is gewerkt aan een aangepast voorlopig ontwerp om tegemoet te komen aan de inhoudelijke wensen van Helmond Sport. Nadat Helmond Sport aangaf nog steeds niet akkoord te kunnen gaan, is een bemiddelingstraject gestart.

HELMOND - Juriste Marjan Olfers werd aangesteld als mediator en heeft met alle partners (de gemeente Helmond, vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), BVO Helmond Sport, JVDI de Fysioclub, amateurverenigingen SC Helmondia en RKSV MULO) een bemiddelingstraject doorlopen. Tijdens de bemiddeling hebben alle partners elkaar inzage gegeven in hun eigen positie. Daaruit werd duidelijk dat voor BVO Helmond Sport de kern van de zaak niet gelegen is in het voorlopig ontwerp. Met alleen verdere aanpassingen aan het ontwerp komt er geen instemming. BVO Helmond Sport geeft aan dat in hun ogen het niet verantwoord is om op dit moment door te kunnen gaan met deelname aan een nieuw MFSA. De positie waar zij op dit moment in verkeren levert onvoldoende een solide basis op om tot een oplossing te komen. De mogelijkheden van de partners om BVO Helmond Sport op andere vlakken dan het ontwerp voor de nieuwe MFSA de hand te reiken, zijn beperkt.

Meerdere belangen

De belangen van de andere partners zijn eveneens op tafel gekomen. Immers, de nieuwbouw van het Dr.- Knippenbergcollege is gestart en er zijn afspraken over de nieuwbouw van een NOC*NSF sporthal, sportzalen en Praktijkschool van vereniging OMO, over de accommodatie van de amateurverenigingen en over huisvesting voor JVDI de Fysioclub. Vanuit de partners is er begrip voor de situatie waarin Helmond Sport verkeert. De meerwaarde van Helmond Sport voor het samenwerkingsconcept staat ook overeind. Maar feit is dat de situatie nu zo is dat er geen zicht is op instemming van Helmond Sport met het voorlopig ontwerp en hun deelname aan een nieuw MFSA op dit moment niet opportuun is. Wethouder Van Dijk: “Als college geloven wij nog altijd in het concept waarin de samenwerking tussen al deze partners en de meerwaarde voor de stad. Het is jammer dat we moeten constateren dat onze oorspronkelijke droom niet in deze vorm verder kan gaan en dat de BVO Helmond Sport op dit moment niet verder kan gaan om tot een nieuw MFSA te komen. Met alle partners bekijken we hoe de samenwerking wél voortgezet kan worden want die meerwaarde onderschrijven alle partners.”

Stilstand is onwenselijk

De stuurgroep vindt het onwenselijk dat het totale project door de positie van Helmond Sport tot stilstand komt. “Het nieuwe Dr.-Knippenbergcollege is in aanbouw en straks komen hier ruim 1700 leerlingen naartoe. Ook de leerlingen van het Praktijkcollege staan te springen om naar een nieuw onderwijsgebouw te gaan. Hun belangen moeten ook worden gewogen.
Onze ambitie blijft onverminderd om voor alle leerlingen een prachtige onderwijs-, sport- en beleefcampus te realiseren”, aldus Yvonne Kops, lid raad van bestuur van vereniging OMO.

Achtergrond

In 2017 hebben de gemeente Helmond, vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), BVO Helmond Sport, JVDI de Fysioclub, amateurverenigingen SC Helmondia en RKSV MULO een ambitieus samenwerkingsconcept opgezet. Het doel van deze samenwerking is een nieuwe Sport- en Beleefcampus te realiseren op sportpark De Braak, waar top- en breedtesport, onderwijs en welzijn samenkomen. Het doel is om gezamenlijk de ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken en synergie te vinden in medegebruik van ruimten.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden