Het Dorpshuis in Lieshout.
Het Dorpshuis in Lieshout. (Foto: )

Dorpshuizen Laarbeek op beperkte schaal open

LAARBEEK - De Gemeenschapshuizen van Stichting Dorpshuizen Laarbeek (SDL) gaan de komende weken gefaseerd en op beperkte schaal open. De maatregelen volgen op de herziene richtlijnen van het RIVM en het kabinet en zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen vanuit het RIVM.

Open inloop, spontaan bezoek en groepsactiviteiten zijn in ieder geval tot 15 juli 2020 niet mogelijk: bezoek op afspraak wel. De openstelling en invulling van de locaties worden in nauw overleg met de partners en huurders afgestemd. De richtlijnen gelden voor de Gemeenschapshuizen in de gemeente Laarbeek. De volgende maxima gelden voor alle Gemeenschapshuizen:

1-30 juni tot 30 personen per locatie en van 1-15 juli tot 100 personen per locatie

Deze aantallen zijn inclusief de medewerkers van Bibliotheek, LEV en SDL. Per locatie wordt berekend hoeveel bezoekers kunnen worden ontvangen. De aantallen gelden bovendien alleen als de ruimte groot genoeg is om anderhalve meter afstand tussen bezoekers te kunnen garanderen.

Joost van Wijk, manager van SDL: "We zijn heel blij met de gefaseerde openstelling van onze Gemeenschapshuizen. Maar we beseffen ook dat veel dingen nog niet kunnen. Van alle kanten krijgen we te horen dat bewoners en vaste bezoekers de activiteiten en hun uitvalsbasis in hun dorp missen. Dat begrijpen we heel goed. Toch willen we ze vragen nog even geduld te hebben en begrip op te brengen voor de maatregelen die we hebben genomen. Als alles goed blijft gaan, kunnen we vanaf 1 juni en daarna vanaf 1 juli verdere versoepelingen verwachten. Daar kijken we nu al naar uit."

Vanwege de nieuwe maatregelen heeft iedere locatie van SDL een bijzondere coördinator die toezicht houdt op naleving van de regels en de afstemming van activiteiten. Deze coördinator zorgt er voor dat er niet te veel mensen tegelijk in het pand zijn, en dat in de ruimten die door SDL in gebruik zijn, alleen eigen medewerkers en bewoners met een afspraak binnen zijn. Verder wordt per locatie een aanwezigheidslijst bijgehouden. Die registratie wordt gebruikt om het aantal aanwezigen goed in de gaten te kunnen houden en als verificatiemiddel voor bijvoorbeeld contactonderzoek.

SDL kan en mag bewoners die geen afspraak hebben en spontaan naar het Gemeenschapshuis komen, niet toelaten. Dat geldt ook voor bewoners die wel een afspraak hebben, maar corona gerelateerde klachten hebben zoals koorts, verkoudheid of hoesten. De coördinator zal deze bewoners vragen op een ander tijdstip terug te komen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden