De stationsomgeving van Deurne wordt steeds groener dankzij de Deurne Koek-gedachte.
De stationsomgeving van Deurne wordt steeds groener dankzij de Deurne Koek-gedachte. (Foto: )

Stationsomgeving vernieuwen volgens de Deurne Koek-gedachte

De spoorzone bij station Deurne heeft een metamorfose ondergaan. De komende jaren blijft dit gebied volop in beweging. Dat gebeurt volgens de Deurne Koek-gedachte: Deurne Koerst Op Eigen Kracht.

DEURNE - Hiermee geeft de gemeente inwoners de mogelijkheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor taken die een gemeente normaal uitvoert, zoals de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Deze aanpak wordt ook toegepast in het stationsgebied, dat zich vlak ten zuiden van het centrum bevindt.

“In het najaar van 2012 werden de projecten voor het stationsgebied door de gemeenteraad goedgekeurd. Vlak daarna ontmoette ik Michel Lintermans,” vertelt Vincent Snels, projectmanager Spoorzone van de gemeente Deurne. “Hij wilde als inwoner van Deurne zijn steentje bijdragen aan het verbeteren van de inrichting en het onderhoud van de stationsomgeving. Dit sloot feilloos aan op de Deurne Koek-gedachte.”

Michel Lintermans: “Tijdens mijn eerste ontmoeting met Vincent heb ik hem bijgepraat over mijn plannen en dromen om het station van Deurne en de directe omgeving een groenere en aangenamere uitstraling te geven.” Samen bekeken de twee wat de beste werkverdeling was. Dat leidde tot een actieplan, waarmee Michel aan de slag ging, en Spoorzone-projecten voor rekening van de gemeente.

Resultaten
De eerste resultaten zijn duidelijk zichtbaar: er is een watertappunt van Join the Pipe op het station gekomen, een transformatorhuis en schakelkasten zijn aangekleed met foto’s van toen en nu, naast het spoor zijn planten en struiken neergezet, er staat een zwerfboekenkast en in samenwerking met de Vlinderstichting is het project Idylle (bloemen voor vlinders en bijen) gestart. Een ander belangrijk resultaat is een mobiele moestuin, die steeds mee verhuist naar tijdelijk braakliggende locaties na sloop. “Dit naar voorbeeld van de Prinzessinnengarten in Berlijn”, verduidelijkt Michel Lintermans.

Coöperatie
Een belangrijke voorwaarde om snel tot resultaten te kunnen komen, is draagvlak bij de omgeving. Daar heeft Michel Lintermans voor gezorgd. Hij heeft de Coöperatie Stationspark Deurne opgericht, die het actieplan draagt en uitvoert. “Omdat ik al contact had met diverse bewoners en ondernemers uit het stationsgebied, ontstond bij mij het idee om een collectief op te richten. Ik kwam in contact met coöperatiedeskundige Jos van Wegen van Coopnet uit Gemert. Samen kwamen we tot de conclusie dat een buurtcoöperatie een goed middel kon zijn. In december 2014 hebben we de Coöperatie Stationspark Deurne opgericht en deze telt inmiddels zo’n vijftig leden.”

Meer Koek-initiatieven
Ondertussen is de gemeente, in samenwerking met ProRail en de NS, ook aan de slag gegaan in de stationsomgeving. De fietsenstalling en het P&R-terrein zijn uitgebreid, het Stationsplein is geheel vernieuwd en ten zuiden van het station zijn oude fabriekshallen gesloopt. Op deze plek komen 180 nieuwe woningen. Ook op die plek ontstaan weer Deurne Koek-initiatieven, de bewoners van dit jonge wijkje hebben zelf een groene verbindingszone ontworpen en zij gaan ook het onderhoud hiervan verzorgen.

Samen optrekken
De komende tijd blijven de gemeente Deurne en de Coöperatie Stationspark samen optrekken. Samen zetten ze zich in voor verbeteringen aan het stationsgebouw, het meubilair op de perrons en een groene aankleding van het geheel. De kwaliteit van de openbare ruimte staat hoog op de agenda. Vincent Snels: “Het intercitystation is één van de entrees van Deurne, een die weer allure moet krijgen.”

Ervaring delen
De beide mannen hebben inmiddels ruime ervaring opgebouwd in gebiedsontwikkeling én in procesbegeleiding. Zij zijn graag bereid om deze ervaring te delen met anderen. Vincent Snels is te bereiken via v.snels@deurne.nl. De contactgegevens van Michel Lintermans zijn te vinden op:

www.stationsparkdeurne.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden