Maandag 11 mei was een spannende dag. Voor het eerst in twee maanden, gingen de basisschoolleerlingen weer écht naar school.
Maandag 11 mei was een spannende dag. Voor het eerst in twee maanden, gingen de basisschoolleerlingen weer écht naar school. (Foto: )

Ze mogen weer naar school

Helmy van Dooren

Ook het openbaar onderwijs Asten is deze week weer gestart met de lessen óp school. “We hebben de kinderen echt gemist en we willen ze graag weer elke dag ontmoeten”, zegt Lutske Cornelissen. Zij is directeur van OBS Het Toverkruid. Samen met Frank Kuilder, directeur van Astens openbare basisschool De Horizon, vertelt ze hoe het onderwijs op de scholen in deze tijd weer van start gaat.

ASTEN - Beide scholen hebben ervoor gekozen om alle kinderen vier dagen per week te gaan zien. De helft van elke groep volgt ’s morgens les en de andere helft ’s middags. En dan komt iedereen nog een woensdag- of vrijdagmorgen terug. De kinderen zijn op achternaam opgedeeld zodat alle kinderen uit één gezin op hetzelfde dagdeel naar school gaan.

“We gaan met de lesstof door waar de kinderen voor de meivakantie gebleven zijn. De meeste kinderen hebben samen met hun ouders het thuisonderwijs namelijk echt goed opgepakt en ze hebben veel gedaan. Nu de kinderen weer naar school komen, richten we ons op de kernvakken: rekenen, taal en spelling. En natuurlijk voeren we gesprekken over het welbevinden van kinderen”, vertelt de directeur van Het Toverkruid.

Alle klaslokalen van het Toverkruid en De Horizon hebben een eigen buitendeur, dus bij binnenkomst komen de groepen elkaar niet tegen. In de kleine pauze gaan kinderen gewoon naar buiten. Niet allemaal tegelijk, maar op verschillende tijdstippen. Ouders mogen niet op school komen.

Frank Kuilder complimenteert ouders voor alle hulp die ze aangeboden hebben in deze tijd. Er is ook hulde voor hun bijdrage aan het thuisonderwijs. Eigenlijk heeft deze basisschooldirecteur complimenten voor alle betrokkenen ‘in deze bijzondere en bizarre tijd’.

Lutske Cornelissen geeft aan ‘trots te zijn hoe we het in deze tijd echt samen doen’. “Er heerst een positieve sfeer en het is samen de schouders eronder.”


Thuisonderwijs
“Leraren hebben eigenlijk al meteen vanaf half maart het thuisonderwijs enthousiast opgepakt”, vertelt ze. Zo werd er in maart snel noodopvang geregeld voor kinderen met ouders met vitale beroepen. “Het leek ons voor de kinderen gezelliger als ze op één plaats terecht zouden kunnen en dat werd De Horizon.” Later kwamen daar ook de kwetsbare kinderen van zowel Het Toverkruid als De Horizon bij.

De overige kinderen kregen tot de meivakantie thuisonderwijs. Leerkrachten hadden bijna dagelijks contact met hen met instructiefilmpjes of via live streaming. Leerlingen leverden ook schoolwerk in. Dat werd allemaal digitaal geregistreerd. “En als een leerkracht zag dat een leerling te weinig werk inleverde, dan ging hij daarover via de videochat in gesprek. Er zijn ook toetsen thuis gemaakt, waarvoor we leerlingen het vertrouwen gegeven hebben”, vertelt de directeur van De Horizon. Ook Lutske Cornelissen geeft aan dat haar team de leerlingen al die tijd goed in beeld had. “De digitale mogelijkheden zijn daarvoor toereikend. Leerlingen raakten ook gewend aan het streamen, we organiseerden bijvoorbeeld elke week een klassenontmoeting.” Hierdoor konden leerlingen hun klasgenoten via het computerscherm zien en spreken.

Beide directeuren geven aan dat de hele organisatie qua onderwijs op afstand blijft. Hierdoor kunnen kinderen die niet op school zijn toch de lessen volgen. Een enkeling is namelijk nu nog thuis omdat ze in een gezin wonen waar leden tot de risicogroep horen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden