Ondernemers in de gemeente Helmond kunnen met hun vragen terecht bij het nieuwe Ondernemersloket.
Ondernemers in de gemeente Helmond kunnen met hun vragen terecht bij het nieuwe Ondernemersloket. (Foto: De Belastingdienst)

Gemeente start met crisisloket

'het loket is een ondersteuning in deze moeilijke tijd'

Van de redactie

De maatregelen om het coronavirus te bestrijden hebben ook ingrijpende gevolgen voor vele ondernemers. Vanwege de grote economische impact is de gemeente Helmond per 19 maart een ondernemersloket gestart. Alle ondernemers uit Helmond kunnen hier terecht met hun aan de coronacrisis gerelateerde vragen. Daarnaast toont de gemeente coulance in de termijnen voor het betalen van de gemeentelijke belastingen.

HELMOND - Wethouder Serge van de Brug (Economie) vindt het loket een belangrijke en eigenlijk onontkoombare maatregel. “De effecten van deze crisis komen hard aan. Als gemeente staan we zij aan zij met de ondernemers in Helmond, zij vormen de economische basis van de stad. Waar dat binnen onze mogelijkheden ligt willen we er alles aan doen deze mensen te helpen om zo goed mogelijk door deze enorm moeilijke periode heen te komen.”

Om de ondernemers tegemoet te komen is er een aantal lokale maatregelen genomen die hen direct kunnen ontlasten:

- voor de gemeentelijke heffingen is uitstel van betaling mogelijk gemaakt;

- er worden geen aanmaningen en dwangbevelen verstuurd. Als een ondernemer dan niet aan de betalingstermijn kan voldoen, heeft dat dus geen consequenties. Dit geldt voor alle reeds verstuurde aanslagen van gemeentelijke belasting: OZB, rioolheffing en evt. reinigingsrecht voor afvalinzameling, marktgelden, toeristen-, precario- en reclamebelasting.

- nieuwe aanslagen van precario- en reclamebelasting die gepland waren voor juni worden in ieder geval uitgesteld tot na de zomer.

- bij een verplaatsing van een reeds vergund evenement waarvoor een nieuwe datum wordt gevonden brengt de gemeente geen dubbele legeskosten in rekening. Reeds betaalde leges voor evenementen die geen doorgang hebben kunnen vinden, worden terugbetaald aan de organisatie.

Van de Brug: “We zien dat het in gevaar komen van de liquiditeit nu het belangrijkste probleem voor ondernemers is. Met deze concrete maatregelen doen we als gemeente dat wat we op dit moment kunnen doen om de komende periode iets draaglijker te maken. De zorgen over het nu per se moeten betalen van belastingen nemen we zo weg.”

Centrummanagement

De accountmanagers van het Ondernemersloket staan in nauwe verbinding met Centrummanagement, Wijkmanagement, Stichting Bedrijventerreinen Helmond, horecaverenigingen en overige branche- en ondernemersverenigingen om zo goed mogelijk informatie en ondersteuning te bieden aan alle ondernemers in de stad. Samen worden de ontwikkelingen scherp in de gaten gehouden en mogelijk aanvullende acties uitgewerkt als de situatie daar om vraagt.

Wethouder Erik de Vries (centrum en horeca): “Sinds het uitbreken van de crisis heb ik dagelijks contact met het Centrummanagement en de horecaondernemers in het centrum. We houden de lijntjes kort en stemmen dagelijks de actualiteiten met elkaar af. Het ondernemersloket is een volgende stap in de ondersteuning die we vanuit de gemeente kunnen bieden om door deze moeilijke tijd heen te komen.”

Ondernemersloket

Alle Helmondse ondernemers kunnen bij dit ondernemersloket. Zij krijgen ondersteuning bij vragen over de gevolgen voor de onderneming en over de maatregelen die zowel landelijk als lokaal genomen worden om ondernemers te helpen. Indien nodig wordt er een bezoek gebracht aan het bedrijf (met in achtneming van de RIVM richtlijnen) en worden vragen persoonlijk afgehandeld. Zo wordt er gewezen op alle landelijke maatregelen en mogelijkheden, en hoe deze te vinden. Ook worden er sinds vorige week extra gesprekken met alle ondernemerscollectieven gevoerd om de continue wijzigende situatie te monitoren en ondernemers waar mogelijk te ondersteunen.

Meer informatie

Het ondernemersloket is bereikbaar via het centrale telefoonnummer: 140492. Daarnaast ook via e-mail, zowel algemeen als rechtstreeks. Mail uw vraag naar: accountmanagement@helmond.nl.. Meer informatie is ook te vinden op:

www.helmond.nl/1/Ondernemen/Alle-onderwerpen/Nieuws/2020/Maart/Gemeente-Helmond-opent-ondernemersloket

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden