Henry Paulissen van de Werkgroep Vrijwilligers Helmond West bij de container.
Henry Paulissen van de Werkgroep Vrijwilligers Helmond West bij de container. (Foto: )

GEANNULEERD - Schoonmaakactie in 't Haagje bij NLdoet

HELMOND - In 't Haagje in Helmond West, is in het kader van NLdoet, op zaterdag 14 maart, weer een containeractie.

WoCom organiseert al jaren een schoonmaakactie samen met de Werkgroep vrijwilligers Helmond West. Henk Coolen was bij de Werkgroep de man die van alles regelde voor de wijk, Door persoonlijke omstandigheden is hij niet meer in de mogelijkheid om dit te doen maar Colinda Verbaarschot neemt zijn werk over.

Zaterdag 14 maart staan er ter hoogte van de kerk hoek 3e Haagstraat en Arbergstraat twee grote 20 m3 vuilniscontainers voor de bewoners klaar. Deze staan er van 09.30 tot 13.00 uur. Na deze tijd kan er niet meer ingeleverd worden. De bewoners krijgen een brief in de bus en op vertoon daarvan kunnen zij hun goederen gratis aanbieden. Dit kan oud ijzer zijn maar ook alle andere goederen uit de woning. Uitzonderingen zijn chemisch afval, vloeistoffen, autobanden, asbest etc. Bankstellen alleen wanneer ze uit elkaar gehaald zijn anders is de container zo vol.

De kosten van de containers, het afvoeren en de stortingskosten neemt WoCom voor haar rekening. De Jumbo 2e Haagstraat zorgt voor een gezonde attentie voor de vrijwilligers en de mensen die afval in komen leveren.

Meer berichten