Vlnr Anita Verbeek (directeur Helicon MBO Den Bosch en a.i. Helicon MBO Helmond), Kim Baesjou en Marleen van de Camp (beiden Lumens) en Laurence Latour (zorgcoördinator Helicon MBO Helmond).
Vlnr Anita Verbeek (directeur Helicon MBO Den Bosch en a.i. Helicon MBO Helmond), Kim Baesjou en Marleen van de Camp (beiden Lumens) en Laurence Latour (zorgcoördinator Helicon MBO Helmond). (Foto: )

Helicon start met methode preventie schooluitval jonge ouders

Lumens heeft middels een subsidie van het Kansfonds een methode ontwikkeld om jonge studerende ouders beter te begeleiden en te behouden voor onderwijs. Helicon gaat daar als een van de eerste scholen (samen met Summa College Eindhoven, ROC Tilburg en Aventus) mee werken. Tijdens een bijeenkomst op donderdag 5 maart bij Helicon MBO Helmond heeft Lumens deze methode, onderdeel van het Project Studerende Moeders, overhandigd aan de zorgcoördinatoren van de twaalf vestigingen van Helicon Opleidingen.

HELMOND - Ouderschap en onderwijs volgen kan een lastige combinatie zijn. Landelijk verlaat 50% van de (aanstaande) moeders het mbo zonder een diploma. Studerende jonge ouders hebben op school te maken met de wettelijk gestelde urennorm, lange lesdagen, reistijd, missen van lesstof, kolven, opvanguren of een ziek kind. Bovendien is er nog geen ondersteunende wet- en regelgeving die het mogelijk maakt om studie en ouderschap te combineren. Voortijdig schooluitval is namelijk een risico door deze belasting. Met de methode van Lumens wordt vroegtijdig schooluitval tegen gegaan waardoor jonge ouders hun kans op economische zelfstandigheid vergroten en daarmee een betere toekomst tegemoet gaan voor henzelf en hun kinderen.

Studenten die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben kunnen terecht bij de zorgcoördinator. In samenwerking met Lumens heeft zorgcoördinator Laurence Latour van Helicon MBO Helmond het protocol en bijbehorende methode herschreven zodat deze bruikbaar is binnen de diverse vmbo en mbo scholen van Helicon. “Studerende jonge ouders zijn vaak een onzichtbare doelgroep binnen de school, en op deze manier bieden we hen de mogelijkheid tot extra begeleiding tijdens hun studie”.

De methode bestaat uit twee stappenplannen en drie werkboeken waarmee mentoren het gesprek aan kunnen gaan, eventueel met ondersteuning van de zorgcoördinator. Het eerste stappenplan is gericht op de begeleiding van zwangere studenten met het bijbehorende werkboek ‘Zwanger en studeren’. Het tweede stappenplan gaat over de begeleiding van studerende jonge ouders, met de werkboeken ‘Studerende moeders’ en ‘Studerende vaders’.

Helicon wil voor alle studenten van betekenis zijn, ook voor specifieke groepen die extra aandacht behoeven. Met deze positieve benadering wil Helicon deze specifieke doelgroep ondersteunen, begeleiden en coachen om zo hun kans op succes op school en later op de arbeidsmarkt te vergroten.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden