Foto: Stock

Info-avond Stop Vliegbasis de Peel

DEURNE - Werkgroep Stop Vliegbasis de Peel houdt donderdag 13 februari een informatieavond in Deurne. Volgens de Werkgroep heeft een reactivering van het vliegveld, met 1800 tot 3600 F35-vliegbewegingen per jaar, verstrekkende gevolgen voor de leefbaarheid in de dorpen rondom de basis. Er zijn een flink aantal bewoners uit de dorpen in omgeving van Vliegbasis de Peel zeer bezorgd over de overlast die hen boven het hoofd hangt bij de heropening van Vliegbasis de Peel.

Tijdens de informatieavond in Deurne komen onderwerpen aan de orde zoals de gevolgen voor gezondheid (geluid, stikstof, fijnstof), het proces en tijdpad voor de MER (Milieueffectrapportage) en tijdpad voor het definitieve Luchthavenbesluit dat de reactivering mogelijk moet maken.

Stop Vliegbasis de Peel ziet het als taak om omwonenden te blijven informeren. Ook over de middelen gebruikt kunnen worden om invloed uit te oefenen op het proces en de besluitvorming. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk via de rechtsbijstandverzekering de reactivering aan te vechten. Advocaten van Achmea en Sumrin Advocaten (Someren) zullen hier op de avond nader op ingaan.

De informatieavond op donderdag 13 februari begint om 20.00 uur en zal rond 22.00 uur eindigen. De inloop is vanaf 19.45 uur in het Gerardushuis, Parkstraat 2 in Deurne

Meer informatie: www.stopvliegbasisdepeel.nl/

Meer berichten