In 2018 was het al extreem droog in het gebied van waterschap Aa en Maas.
In 2018 was het al extreem droog in het gebied van waterschap Aa en Maas. (Foto: )

Grondwaterpeil nog niet overal hersteld

Ondanks dat de gemiddelde hoeveelheid regen is gevallen, zijn de grondwaterstanden in delen van het werkgebied van waterschap Aa en Maas nog niet volledig hersteld. Daarom houdt het waterschap ook komende periode vast aan de maatregelen die zijn genomen om de grondwaterstand te herstellen: het water zoveel mogelijk conserveren door de peilen hoog te zetten en water aanvoeren vanuit de Maas.

REGIO - Deze maatregelen moeten voorkomen dat er 1 april een onttrekkingsverbod ingesteld moet worden, mocht er komende twee maanden een minimale hoeveelheid regen vallen.
De hoge peilen gelden al sinds de herfst van 2018. "We hebben nu opnieuw een afweging moeten maken tussen het extra aanvullen van de grondwater en het agrarische gebruik van het land heel vroeg in het jaar", zegt Peter van Dijk, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas. "Maar de grondwaterstanden zijn nog dusdanig laag dat we moeten blijven vasthouden aan hoge peilen. Als het komende twee maanden niet meer serieus gaat regenen dan is er 1 april een reële kans op een onttrekkingsverbod voor het beregenen van grasland uit grondwater. Die kans willen we met deze maatregelen verkleinen."

Er zijn grote verschillen tussen de hoge zandgronden zoals de Maashorst, ten zuiden van Helmond en in de Groote Peel en de rest van het werkgebied. Bij de hoge zandgronden is er nog sprake van lage tot zeer lage grondwaterstanden, waarbij de grondwaterstanden tot wel een kleine meter afwijken. Om het grondwater hier weer op niveau te krijgen is er de komende maanden nog veel regen nodig.

Ernest de Groot, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas: "We moeten de sponswerking van ons landschap herstellen. Dit wil zeggen dat we van stromende watergangen over moeten gaan naar stromende landschappen. Natuur- en milieuorganisaties steunen het extra vasthouden van water in het gebied, maar willen het onttrekken van grondwater terug dringen. Deze wens is lastig omdat dit om een beleidswijziging vraagt van provincie en waterschappen."

Op 1 april wordt gekeken wat de stand is van de grondwaterpeilen. Als deze op te veel plekken laag is, dan kan het waterschap een onttrekkingsverbod instellen voor het beregenen van grasland met grondwater.

Daarnaast adviseert het waterschap, agrariërs zoveel mogelijk rekening te houden met het vasthouden van water. Vanaf half februari mag er weer mest uitgereden worden. Als de grond nog te nat is, kan op sommige akkers mogelijk pas later in het jaar bemest worden.

Meer berichten