Presentatie MUS-vogeltelling bij IVN

Foto: Nico de Bont

HELMOND - Het Meetnet Urbane Soorten (MUS) is hét 'citizen science' telproject van Sovon Vogelonderzoek Nederland. MUS is een eenvoudige en weinig tijd kostende broedvogeltelling in dorpen en steden. Jelle Abma, werkzaam bij Sovon, presenteert donderdag 9 januari IVN-trefpunt De Koekoek in speeltuin van Helmond-West, de ervaringen van het telsysteem MUS.

Geen leefgebied van vogels is zo veranderlijk als het stedelijke gebied. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor vogels in dorpen en steden. Sinds 2007 voert Sovon, in samenwerking met Vogelbescherming, MUS-tellingen uit. Het doel is om meer informatie te verzamelen over de aantalsontwikkeling en verspreiding van algemenere stadsvogels zoals huismus, gierzwaluw, koolmees en merel. MUS is door zijn opzet een eenvoudig en weinig tijd kostende methode om vogels te tellen. Een telling kost maximaal twee uur. MUS is daarmee ook geschikt voor minder ervaren of beginnende vogeltellers.

Op de avond worden de verschillende vogelsoorten, die geteld worden besproken: hun gedrag, geluid en typische kenmerken, welke methode precies gehanteerd wordt en de resultaten tot nu toe. Met deze avond wil SOVON meer tellers motiveren om vogels te tellen. Hoe de gegevens in te voeren met Avimap en de digitale MUS-cursus komen ook aan bod. De avond is van 20.00-22.00 uur in het IVN Trefpunt, Arbergstraat 85 in Helmond. Zaal is open vanaf 19.30 uur, toegang is gratis.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden