Loco-burgemeester Erik de Vries reikte de twee onderscheidingen uit aan de jarige Lien Kessels-Kho. Foto: Harrie van der Sanden.
Loco-burgemeester Erik de Vries reikte de twee onderscheidingen uit aan de jarige Lien Kessels-Kho. Foto: Harrie van der Sanden. (Foto: Harrie van der Sanden)

Militaire onderscheidingen postuum toegekend en uitgereikt

Lien Kessels-Kho kreeg zaterdag uit handen van locoburgemeester Erik de Vries twee belangrijke militaire onderscheidingen uitgereikt gekregen die postuum aan wijlen haar man zijn toegekend, Henri Kessels. Het gaat om het Mobilisatie Oorlogskruis & Het Ereteken voor Orde en Vrede en het Demobilisatie-insigne. Deze bijzondere uitreiking vond plaats op de 90e verjaardag van Lien Kessels-Kho, die zij vierde met haar hele familie.

HELMOND - Henri Kessels trad op 17 november 1938 in dienst bij het 3e Bataljon Genie Troepen in Tjimahi. Vijf maanden later trad hij in dienst van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, kortweg KNIL, voor een periode van zes jaar. De oorlog kwam en werd hij uitgezonden naar 'de Oost'. Op 8 maart 1942 werd Kessels in Bandoeng krijgsgevangene gemaakt. Een lange periode van gedwongen tewerkstelling volgde die hij gelukkig overleefde. Na de Japanse capitulatie werd hij geplaatst bij het Genie Magazijn in Balikpapan en bevorderd tot korporaal. Later ging dit over in het subkader Genie- en Verbindingstroepen in Batavia. Vervolgens volgde nog het Leger Genietroepen Meester Cornelis en op 2 augustus 1950 het Nederlandse Raijons Commando Djakarta

Erkenning
Om erkenning te geven voor de enorme inzet voor het leger is door het Ministerie van Defensie postuum toegekend aan de korporaal van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger: wijlen Henri Florent Kessels.
Dit alles is mogelijk gemaakt door het belangeloze werk van de heer Marco Huysdens. Hij zet zich enorm in om (inmiddels voor zo'n 250) KNIL militairen, verzetsstrijders en andere oorlogsveteranen de hen toebehorende onderscheidingen te laten toekennen en uitreiken.

Tekst: Harrie van der Sanden

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden