Foto:

Toekomstbestendig slootonderhoud

Om grote sloten en beken veiliger en schoner te maken introduceert waterschap Aa en Maas toekomstbestendig slootonderhoud. De belangrijkste veranderingen: een veilige onderhoudsstrook van 5 meter, waardoor de waterkanten goed en veilig gemaaid kunnen worden. Het maaisel wordt voortaan op 1 meter van de slootkant gelegd, voor een verbetering van de waterkwaliteit. Eerlijke verdeling van de lusten en lasten en de laatste verandering: duurzaam onderhoud.

REGIO - In Oost-Brabant wonen zo'n 50.000 mensen aan een brede sloot of beek die door het waterschap wordt onderhouden. Een tot twee keer per jaar, en soms vaker, dienen de waterkanten gemaaid te worden. Het Waterschap werkt samen met grondeigenaren met een sloot op hun terrein. Er komen een viertal veranderingen:

- vergroten van de veiligheid. Aannemers houden meet afstand van de waterkant namelijk 5 meter.

- verbetering van de waterkwaliteit; het maaisel wordt op minimaal 1 meter van de slootkant gelegd zodat het niet meer terugvalt in het water

- eerlijke verdeling van de lusten en lasten. De ene keer rijdt de aannemer aan de ene kant en legt het maaisel aan de overkant. De andere keer precies andersom.

- duurzaam onderhoud; duurzame bestemmingen voor het maaisel dat snel opgeruimd moet worden.

Met iedereen in gesprek
Aa en Maas streeft ernaar om overlast door slootonderhoud te beperken en denkt mee over oplossingen. Ze organiseert bijeenkomsten om meer informatie te geven over de wijzigingen, en om samen met grondeigenaren besluiten te nemen over aan welke kant ze maaien, waar het maaisel komt te liggen en over het verwijderen of verplaatsen van obstakels. 'We willen met iedereen in gesprek over mogelijke oplossingen. Zo hebben we een oude eik kunnen behouden' vertelt Peter van Dijk, bestuurder bij Aa en Maas. 'We gaan heel zorgvuldig te werk, en daar nemen we de komende jaren de tijd voor'.

Anne-Lène Wesel, adviseur watersysteem district Beneden Aa: 'Zie je de verdeling liever anders? Heb je ideeën over hoe om te gaan met het maaisel? Weet jij hoe we kunnen voorkomen dat een schuur moet worden verplaatst? Laat het ons weten. We zijn tenslotte aan het werk in en om de sloot die grenst aan jouw perceel. Kom naar de besluitvormingsbijeenkomst bij jou in de buurt. Denk mee, doe mee. Samen zijn we verantwoordelijk voor schoon en voldoende water'. Meer info: www.aaenmaas.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden