Sporten en bewegen moet voor alle inwoners van Deurne, toegankelijk zijn.
Sporten en bewegen moet voor alle inwoners van Deurne, toegankelijk zijn. (Foto: )

Lokaal sportakkoord in Deurne

Het Nationaal Sportakkoord, met de titel 'Sport verenigt Nederland', werd in de zomer van 2018 door sportminister Bruno Bruins gesloten met de sportwereld en maatschappelijk betrokken partners.

DEURNE - Via dit Nationaal Sportakkoord stellen het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in 2020 en 2021 jaarlijks 23.000 euro ter beschikking in Deurne. Het sluiten van een lokaal sportakkoord is de enige voorwaarde om deze 23.000 euro daadwerkelijk te mogen besteden.

In een lokaal sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeente willen bereiken. Voor gemeente Deurne betekent dit dat Deurnese partijen als sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente Deurne, afspraken maken over hoe zij samen zo veel mogelijk inwoners van Deurne, in álle levensfasen, met plezier kunnen laten sporten en bewegen.

Om samen tot een succesvol Lokaal Sportakkoord te komen is de hulp van de inwoners nodig. Het Lokaal Sportakkoord is namelijk geen beleidsstuk van de gemeente, maar een afspraak tussen verschillende partijen waarvan de gemeente er één is.

Een onafhankelijke sportformateur - die aangesteld wordt om het proces te begeleiden - let op de inhoud, bewaakt het tijdspad en schrijft het lokaal sportakkoord.

Interesse?

Bent u zelf of namens een organisatie geïnteresseerd in het Lokaal Sportakkoord? Ga voor meer informatie naar: www.leefdeurne.nl. U kunt u vóór 10 november op www.leefdeurne.nl aanmelden als u op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen en/of als u een actieve bijdrage wilt leveren.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden