Helmond is een van de zes gemeenten die deelneemt aan het tweejarige programma 'Age Friendly Cultural Cities' van het Fonds voor Cultuurparticipatie
Helmond is een van de zes gemeenten die deelneemt aan het tweejarige programma 'Age Friendly Cultural Cities' van het Fonds voor Cultuurparticipatie (Foto: )

Helmond in de race als Age Friendly Cultural City

HELMOND  - Helmond is een van de zes gemeenten die deelneemt aan het tweejarige programma 'Age Friendly Cultural Cities' van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De vergrijzing en daarmee thema's als eenzaamheid en toegankelijkheid staan hoog op de gemeentelijke agenda's. Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. Met dit programma moedigt het Fonds cultuur, zorg en welzijn aan samen te werken en zo een duurzaam kunst- en cultuuraanbod te ontwikkelen voor ouderen. Er is een prijs aan verbonden: de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs, ter waarde van 20.000 euro. Op 4 november wordt deze uitgereikt tijdens de slotmanifestatie.

Helmond is een stad met bijna 100.000 inwoners, waar de vergrijzing een stevige uitdaging vormt. Onder de noemer Lange Leve Cultuur nodigt Helmond kwetsbare ouderen uit om actief aan cultuur te doen. "Bovendien willen we in de stad een duurzame samenwerking bewerkstelligen tussen cultuur, zorg en welzijn", aldus projectleider Kim van Uden.

Hedwig Verhoeven, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie: "Het aantal Age Friendly Cultural Cities staat nu na drie edities op 24, verspreid over het hele land. We zien dat cultuur, zorg en welzijn elkaar weten te vinden en zich gezamenlijk hard maken voor cultuurparticipatie van én met ouderen. De steden hebben door ons programma en de bijbehorende prijs van het BNG Cultuurfonds iets geweldigs in gang gezet dat recht doet aan de waarde van ouderen. Daar kunnen we met elkaar écht trots op zijn." Tijdens de slotmanifestatie, met bijdragen van onder andere ouderen uit de steden en 'TED' lezingen over bereik ouderen en gezond ouder worden, wordt de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs 2019 uitgereikt aan de gemeente die zich het best als Age Friendly Cultural City heeft ontwikkeld. Helmond is naast Alkmaar, Amersfoort, Haarlem, 's-Hertogenbosch en Middelburg e.o. een van de zes steden die kans maakt. De prijs wordt voor de derde keer uitgereikt.


 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden