Voorlezen in de eigen taal vormt voor kinderen een goede basis om Nederlands te leren.
Voorlezen in de eigen taal vormt voor kinderen een goede basis om Nederlands te leren. (Foto: )

'Meer ruimte voor taal van het hart'

"Natuurlijk, moeten anderstaligen Nederlands leren spreken, maar als je dat nog niet kunt, is het beter als ouders in hun moedertaal spreken, zodat ook hun kinderen een rijke, eerste taal leren." Toos van den Beuken, leesmediaconsulent bij Bibliotheek Helmond-Peel, pleit dan ook voor erkenning van ieders thuistaal oftewel de taal van het hart. De bibliotheek heeft daarvoor een uitgebreide collectie buitenlandse kinderboeken.

HELMOND - "De taal van het hart spreken ouders het beste en dat vormt voor hun kinderen een goede basis om Nederlands te leren. Als je bijvoorbeeld het Turkse woord voor kopje kent, dan leer je daarna gemakkelijker het Nederlandse woord daarvoor, want je kent het concept al." (Een kopje is om uit te drinken, het kan kapot vallen HvD).

De leesmediaconsulent kent de filmpjes over buitenlandse ouders waarin deze in gebrekkig Nederlands voorlezen. "Als jezelf nauwelijks weet wát je voorleest, dan schiet je je doel voorbij. Bovendien gaat voorlezen niet alleen om de taal, maar is het ook een gezellig en intiem moment. Dat is allemaal gemakkelijker in je moedertaal."

Van den Beuken geeft aan dat de thuistaal voor anderstaligen altijd belangrijk blijft. Om een band op te bouwen met familieleden die geen Nederlands spreken. Ook het praten over gevoelige onderwerpen is gemakkelijker in de taal die je het beste spreekt.

De inzichten omtrent het gebruik van de eerste taal veranderden in de loop der jaren. Nog tot in het begin van deze eeuw bekostigde de overheid het Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT). Na de afschaffing daarvan heerst bij velen - ook professionals - de mening dat er áltijd Nederlands gesproken moet worden.

Van den Beuken refereert daarbij aan een school waar het aanbod van Poolse kinderboeken tot onbegrip van Nederlandse ouders leidde. "Maar je eigen culturele achtergrond vormt je identiteit. Daar kun je niet omheen." Ze denkt daarbij ook aan de Poolse moeder die ze op school vroeg in haar eigen taal voor te lezen. "Dat gebeurde met zoveel plezier. De moeder stond zo in haar kracht en ook haar zoontje glunderde." Van den Beuken werd ook blij van de juf die om een Arabisch boek vroeg voor een kind dat pas in Nederland was, 'om zich zo te kunnen terugtrekken met iets vertrouwds'.

Deurne, Asten en Someren
In de Helmondse bieb staat een grote kast met 'boeken in andere talen, 2 -12 jaar'. met Poolse, Turkse, Spaanse, Engelse en Arabische boeken. Ook zijn er boeken waar het verhaal zowel in het Nederlands als in een buitenlandse taal staat. Ook in Deurne, Asten en Someren is er een dergelijk aanbod. De collectie is in opbouw. Folders geven in verschillende talen uitleg.

Toos van den Beuken meldt tot slot: "Ik zou graag een voorleescarrousel in de bieb opzetten, waarbij iemand uit de doelgroep voorleest voor de eigen achterban." Wie daarvoor interesse heeft: t.vd.beuken@bibliotheekhelmondpeel.nl

Meer berichten