De vrijwillige voorlezers kunnen bijdragen aan de taalontwikkeling van de kinderen.
De vrijwillige voorlezers kunnen bijdragen aan de taalontwikkeling van de kinderen. (Foto: )

VoorleesExpress zoekt vrijwilligers

Na de zomervakantie start in Deurne de VoorleesExpress. Hierdoor kunnen gezinnen met kinderen van 2 tot 8 jaar twintig weken lang een vrijwillige voorlezer thuis op bezoek krijgen. Doel is om kinderen met risico op een taalachterstand extra aandacht te geven.

DEURNE - De VoorleesExpress is daarom op zoek naar vrijwilligers die willen voorlezen in Deurne. Als vrijwilliger kunnen zij bijdragen aan de taalontwikkeling van kinderen en zo gezinnen laten zien hoe leuk lezen en taal is. Voorlezers krijgen een gratis abonnement van de bibliotheek.

De VoorleesExpress is al op vele plaatsen actief. Het is een unieke methode in Nederland met eigen materialen, waarbij vrijwilligers zowel kinderen als ouders in hun eigen omgeving helpen met taal. Yvonne van Bussel nam met een burgerinitiatief in Deurne het voortouw. Hierbij werken de LEVgroep en Bibliotheek Helmond-Peel samen. Het Oranje Fonds, Kansfonds, VSBfonds en de gemeente Deurne financieren dit voorleesproject.

Door als vrijwilliger voor te lezen is het de bedoeling dat de ouders na twintig weken het voorlezen zelfstandig overnemen. In eerste instantie start het project in Deurne samen met enkele basisscholen. Deze melden kinderen aan bij de VoorleesExpress. Als er voldoende leesvrijwilligers zijn, kunnen later nog meer scholen kinderen aanmelden. In een later stadium geven onder andere ook de kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) kinderen door, zodat ook kinderen jonger dan vier jaar van de VoorleesExpress profiteren.

Wie van voorlezen houdt; een uur per week tijd heeft om in een Deurnes gezin voor te lezen; bereid is om drie trainingsbijeenkomsten voor interactief voorlezen te volgen en het zinvol vindt om af en toe met andere vrijwilligers ervaringen uit te wisselen, is welkom op de informatieavond op woensdag 28 augustus.Direct aanmelden kan ook:

voorleesexpressdeurne@levgroep.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden