Wethouder Erik de Vries mocht de cheque van 50.000 euro overhandigen.
Wethouder Erik de Vries mocht de cheque van 50.000 euro overhandigen. (Foto: )

50.000 euro voor idee Literaire Speeltuin

Wethouder Erik de Vries heeft woensdag 3 juli een cheque van 50.000 euro overhandigd aan de initiatiefnemers van de Literaire Speeltuin in het Burgemeester Geukerspark in Helmond.

HELMOND - De Literaire Speeltuin is een idee van Bibliotheek Helmond-Peel. De voorbereidende werkgroep Linda Haverkamp (Helmond Marketing), Hans Smits (Speeltuin Leonardus), Ruud Hakvoort (Bibliotheek Helmond-Peel) met ondersteuning van de gemeente Helmond, startte al in 2017 met het maken van plannen. In 2018 zijn meer partijen, zoals de basisscholen in het centrum, bij dit plan betrokken. Partners waar de werkgroep zich mee heeft verbonden zijn onder andere Basisschool Silvester Bernadette, Basisschool de Vuurvogel en de VVV Helmond.

De gemeente Helmond ondersteunt nu ook financieel dit initiatief. De streefdatum voor de realisatie van de Literaire Speeltuin is 2020.

De speeltuin draagt bij aan de leefbaarheid van de buurt. Ook is de speeltuin een samenwerkingspartner voor andere organisaties zoals peuterspeelzalen, kinder-, jeugd- en jongerenwerk, buiten- en naschoolse opvang, scholen, bibliotheek, welzijnswerk, ouderen, instellingen voor mensen met een functionele beperking en verzorgingstehuizen.

Afhankelijk van de omvang van de Literaire Speeltuin is in een plan een investeringsbegroting voor de eerste start opgenomen. Bij het ontwerp wordt veel aandacht besteed aan het design van een omvangrijk speelobject in de vorm van een open geslagen boek (200/ 300m2 groot). De raming van de kosten van deze eerste start komt neer op circa 175.000 euro.

In 2018 is een eerste voorlopig schetsontwerp gemaakt waar in 2019 volop de dialoog aangegaan zal worden , met direct betrokkenen en belanghebbenden en ook met name met de kinderen zelf; de bibliotheek zal de ontmoeting met kinderen gaan organiseren om hen vroegtijdig te laten meedenken over hun nieuwe speeltuin.

Meer berichten