'Luisteren naar de inwoners'

Burgemeester Elly Blanksma laat zich regelmatig informeren door de politie en handhavers.
Burgemeester Elly Blanksma laat zich regelmatig informeren door de politie en handhavers. (Foto: )

Helmond was de afgelopen tijd regelmatig in het nieuws. Tegenover de vele positieve verhalen over onder andere Lightyear, de aanleg van het Burgemeester Geukerspark en tal van succesvolle activiteiten en (muziek)evenementen, staan de verhalen van drugoverlast en geweldsmisdrijven. Ondanks dat de veiligheid toeneemt, is in sommige delen van de stad de veiligheidsbeleving onder inwoners lager. De Helmondse burgemeester Elly Blanksma geeft een toelichting op wat er gebeurt om de stad veilig te hebben en te houden.

HELMOND - Hoewel de cijfers vertellen dat het de goede kant op gaat met Helmond, wil burgemeester Elly Blanksma het gevoel van onveiligheid van sommige Helmondse burgers niet bagatelliseren. "Het klopt, op verschillende plekken in de stad is er drugsoverlast. Daarnaast zijn er schietincidenten geweest. Dat kan en wil ik als burgemeester niet tolereren. Samen met politie en Openbaar Ministerie (OM) zit ik er dan ook bovenop."

In samenspraak met hen besloot Blanksma onlangs een verregaande maatregel in te voeren in de Helmondse Binnenstad: een veiligheidsrisicogebied. "We laten daarmee aan de criminelen zien wie hier de baas is." Het lijkt zijn vruchten af te werpen. Sinds de invoering van de maatregel is het rustig in de Binnenstad. Blanksma wil benadrukken dat ze zich niet beperkt tot de cijfers als het gaat om veiligheid. "Ik spreek veel met onze inwoners. Uit een aantal gesprekken blijkt dat het gevoel van onveiligheid is toegenomen. Die signalen neem ik heel serieus en ik vind het belangrijk dat inwoners zich gehoord voelen. Onlangs nog sprak een vrouw mij op straat spontaan aan. Ze vertelde over de veiligheid in haar straat en wijk. Het is belangrijk die verhalen te kennen."

Veilig en leefbaar
Als het om het thema veiligheid gaat, komt er een glinstering in de ogen van de burgemeester. Fel is ze. Want ze wil dat de bewoners van 'haar' stad zich veilig voelen. Om te zien hoe het er in de stad aan toe gaat, maakt ze regelmatig een rondje door de Helmondse wijken. "We hebben ervoor gekozen om steeds meer op wijkniveau te gaan opereren. Iedere wijk heeft namelijk zijn eigen kenmerken en uitdagingen als het om veiligheid gaat." In samenspraak met de wijkagent, de buurtpreventieteams en andere betrokken organisaties en instanties heeft de gemeente Helmond per wijk een wijkagenda Veiligheid opgesteld. Daarin zijn de pijnpunten en verbeterplannen opgesteld. "De komende tijd gaan we die aanpak verder uitrollen."

Ook het thema drugsoverlast gaat de burgemeester na aan het hart. "Ik lig er soms echt wakker van, van die drugsproblematiek", bekent ze. "Het gebruik van harddrugs wordt steeds normaler in het straatbeeld. Dat moet een halt toegeroepen worden." Daarnaast spreekt ze zich uit tegen de gedoogcultuur rondom softdrugs. "Al 40 jaar is softdrugs verkopen in een coffeeshop legaal, maar de aanvoer niet. Ik zie dat dit criminaliteit in de hand werkt en daar wil ik iets aan doen. Dat moet anders. Dat is dan ook het belangrijkste argument voor de aanmelding van onze stad wat betreft het landelijke wietexperiment, de proef met gereguleerde wietteelt." Ook het onderwerp tweede coffeeshop komt aan bod. "Ik ben me er van bewust dat het een precair onderwerp is in de stad. We mogen niet over één nacht ijs gaan en moeten zorgvuldig handelen."

Minder inbraken
Als het gaat om het aantal inbraken, mag Helmond tevreden zijn. Het aantal is de afgelopen jaren flink afgenomen. Toch gaat het Blanksma nog niet ver genoeg. Ze heeft de ambitie om Helmond inbraakvrij te maken. Om dat te bewerkstelligen, start er binnenkort een pilot in Helmond Noord. "De plannen staan nog in de kinderschoenen, maar je kunt eraan denken dat je een sms'je krijgt als je de wijk binnen rijdt, zodat je weet: ik word gezien. Als een onbekende auto meerdere keren voorbij een woning rijdt, kan het betreffende buurtpreventieteam bijvoorbeeld ingeseind worden. Natuurlijk moeten we daarbij ook heel goed naar de privacy kijken en zoeken naar wat wel en niet kan. Maar zo'n proeftuin is natuurlijk prachtig om die grenzen te verkennen."

Veilig de vakantie in
De burgemeester wil afsluiten met een oproep voor alle reislustige Helmonders. "Inbrekers gaan niet op vakantie, geef daarom insluipers geen kans! Ik wil alle inwoners aansporen om hun huis zo veilig mogelijk achter te laten en buurtbewoners vragen extra alert te zijn."

Tips politie

Op de website https://www.politie.nl/themas/woninginbraak.html geeft de politie uitleg over de verschillende manieren van inbreken zoals: deur of raam intrappen, cilinder afbreken, deur openen door 'hengelen' via de brievenbus, gaatje boren om raam of deur te openen, babbeltruc, insluipen en meer.

De politie geeft ook tips om inbreken in de woning moeilijker te maken door vaak eenvoudige maatregelen. Voor veel inbrekers geldt, hoe langer ze nodig hebben, hoe groter de kans dat ze het opgeven.

Meer berichten