Wethouder Marinus Biemans.
Wethouder Marinus Biemans. (Foto: )

Inspiratieavond over de toekomst van het buitengebied

Gemeente Deurne houdt dinsdag 11 juni een inspiratieavond met Rijksbouwmeester Floris Alkemade over de toekomst van het buitengebied. De avond is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij dit onderwerp: van beleidsmakers en ondernemers, tot inwoners, bestuurders en belangenverenigingen.

"We gaan op zoek naar kansen en mogelijkheden, we willen mensen inspireren om buiten gebaande paden te denken", aldus wethouder Marinus Biemans, "Met uitdagingen op het gebied van onder meer klimaatverandering, de maatschappelijke druk op voedselproductie, leegstaande stallen en gezonde en toekomstbestendige agrarische bedrijven staan we voor een complexe opgave. Die lossen we niet in één keer op, dat doen we stap voor stap. Met deze avond willen we mensen inspireren en de discussie voeden".

In de visie van Floris Alkemade is de?huidige intensieve wijze van voedselproductie niet langer houdbaar en gaat deze ten koste van het landschap, de natuur, de bodemkwaliteit, de biodiversiteit, het milieu en de volksgezondheid. "Nederland teert in op zijn maatschappelijke vermogen. De boeren zelf profiteren evenmin van deze bedrijfsvoering. Het is hoog tijd voor een koerswijziging", aldus de Rijksbouwmeester.

Gratis toegang

Bent u ook betrokken bij ons buitengebied en wilt u aanwezig zijn bij deze inspiratiebijeenkomst? Dan kunt u voor een gratis toegangsbewijs terecht op www.ccdeurne.com/programma/inspiratieavond. De avond vindt plaats in Cultuurcentrum Deurne en duurt van 20.00 tot 22.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur). Daarna is er nog de gelegenheid tot napraten en netwerken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden