Ruud Hakvoort in de Helmondse bibliotheek.
Ruud Hakvoort in de Helmondse bibliotheek. (Foto: Helmy van Dooren)

'Hier kun je veel mensen blij maken'

"De bieb van de toekomst gaat minder over boeken, maar is vooral van en voor mensen. Vroeger mocht je hier alleen naar toe om met een pasje boeken te lenen. Nu mag je ook zonder pasje naar binnen voor het stellen van élke vraag. Dat wil ik ook graag doorgeven aan mijn opvolger." Aan het woord is Ruud Hakvoort, directeur van Bibliotheek Helmond-Peel. Daarmee is hij niet alleen directeur van de Helmondse vestiging, maar sinds 2005 ook van die van Deurne, Asten en Someren. In september neemt hij na meer dan 40 jaar, afscheid.

HELMOND - Hakvoort schetst een bibliotheek als een plek voor alle meningen en adviezen. Want de bibliotheek verwijst ook door. "Mensen kunnen de bibliotheek benaderen met al hun ideeën, bijvoorbeeld ook voor een LAN-party (een bijeenkomst van computerliefhebbers die hun computers op een Local Area Network aansluiten. HvD). Hoeveel jonge mensen zouden eigenlijk weten dat de bibliotheken altijd gratis internet aanbieden?"

Kinderen

De afgelopen vijf jaren is totaal 44 keer een Bibliotheek op School (BoS) gerealiseerd. Kinderen krijgen automatisch een pasje en kunnen er boeken lenen. Daardoor heeft de bieb nog nooit zoveel jeugdleden tot twaalf jaar gehad. Ook het aantal uitleningen op de scholen neemt toe. Al geeft Hakvoort aan dat het moeilijk blijft om ook de kinderen met een (taal-) achterstand en dyslexie te bereiken.

"Om kinderen de eerste jaren na de basisschool nog binnenboord te houden, lukt aardig, maar de laatste jaren van het voortgezet onderwijs wordt het moeilijker ze de weg naar de bieb te laten vinden. Om die groep toch aan te spreken is er bijvoorbeeld op de tweede etage in Helmond een rustige plek voor leerlingen om huiswerk te maken." Deze weken is daar een afgesloten gedeelte bijgekomen waar eindexamenleerlingen kunnen studeren.

Vanaf achttien jaar blijft landelijk zo´n twintig procent lid van de bieb. Zo ook in deze regio. Vanaf achttien jaar kost een abonnement geld. Al krijgen minima korting en in Helmond zelfs een gratis lidmaatschap.

Laaggeletterden

Hakvoort maakt zich voor de toekomst wel zorgen over het hoge aantal laaggeletterden. "Participeren in de hele maatschappij wordt voor velen steeds moeilijker. Ook digitaal meedoen is ingewikkeld. Intussen is er veel meer bekend geworden over problemen met lezen zoals bij dyslexie. Ondanks alle goede inspanningen in het onderwijs komen er echter kinderen van de basisschool die een leesachterstand hebben en dat is, in ons ontwikkelde Westerse Nederland, absoluut niet acceptabel. Verder zijn er nog migranten die al dertig jaar hier wonen en een taalachterstand hebben. Het is in het algemeen moeilijk om laaggeletterden te bereiken en te enthousiasmeren. Er is ook nog veel schaamte of mensen vinden het niet nodig om de taal beter te leren en zeggen: ´Ik heb toch werk en als ik niet met mijn kleinkinderen kan communiceren, dan stuur ik die wel naar de bieb´."

Naast laaggeletterden zijn er meer groepen die de Nederlandse taal slecht beheersen. "Over vijf jaar wonen er ook expats, die op de Eindhovense Brainport Campus werken, in Helmond. Ook zij moeten snappen wat te doen als ze een bekeuring in de bus krijgen."

UWV en Senzer

De scheidend directeur verwacht dat de bibliotheek in de toekomst met nog meer instanties over maatschappelijke vraagstukken zal samenwerken. Bijvoorbeeld op het gebied van positieve gezondheid, zoals geluk en meedoen in de maatschappij. Ook gaat de bieb zich onder meer profileren op het gebied van werk en mediawijsheid voor volwassenen. Nu al krijgt de bieb via het UWV en Senzer mensen door die deelnemen aan Klik & Tik, een beginnerscursus over internet.

Kansen Asten en Deurne

Voor Asten ziet Hakvoort kansen in het nieuwe gemeenschapshuis dat gebouwd wordt en waarin de bieb ook een plaats krijgt.

Hakvoort verwacht in Deurne in september een Taalhuis te openen, waardoor de aandacht voor taal nog groter kan worden, bijvoorbeeld door het geven van cursussen. Nu zijn op alle bibliotheken al vaste tijden waarop iedereen gratis met behulp van vrijwilligers kan werken aan het verbeteren van zijn of haar Nederlands. De scheidend directeur beaamt dat de huisvesting van de bieb in het cultuurcentrum Deurne (CCD) niet ideaal is. "Allereerst weten velen nog steeds niet dat de bieb daar zit. En dat bijvoorbeeld iedereen ook daar elke dag gratis de krant mag komen lezen. Verder is er een probleem voor de bieb als er meer dan honderd mensen naar het cultuurcentrum komen, omdat er dan van alles aan de kant geschoven moet worden."Hij hoopt en verwacht dat dat nog wel eens opgelost wordt.

Over Ruud Hakvoort
Ruud Hakvoort (1953, Apeldoorn), ging via de ULO en MULO naar de havo. Daarna studeerde hij aan de Bibliotheek- en Documentatie Academie in Tilburg. Na de militaire dienstplicht, werkte hij bij de Gemeentebibliotheek in Rotterdam. In 1979 werd hij directeur van bibliotheek Helmond. In zijn vrije tijd speelt Hakvoort onder andere toneel.

Meer berichten