V.l.n.r. Paul Sas (docent Nederlands, FHKE Pabo Eindhoven), Rojeana Lourens en Inger van Gennep
V.l.n.r. Paul Sas (docent Nederlands, FHKE Pabo Eindhoven), Rojeana Lourens en Inger van Gennep (Foto: )

Inger van Gennep wint onderzoeksprijs

HELMOND - De LOPON2 scriptieprijzen 2018 gaan naar de leerkrachten Inger van Gennep uit Helmond en Rojeana Lourens, beiden oud-studenten van Fontys Hogeschool Kind en Educatie - Pabo Eindhoven. LOPON2 is de Vlaams-Nederlandse vereniging voor lerarenopleiders primair onderwijs Nederlands en Nederlands als tweede taal.

Inger van Gennep ontving de eerste prijs voor haar onderzoek: 'Rekentaal in de steiger –schooltaal stimulerende strategieën bij reken-wiskundeonderwijs'. De casusschool waar Inger haar onderzoek heeft verricht, zag een toename van het aantal nieuwkomers en het team vroeg om kennis en vaardigheden op het gebied van tweetaalverwerving. Hoe geef je goed onderwijs aan deze nieuwkomers? Inger komt met drie concrete aanbevelingen: kennis over schooltaal vergroten, richtlijnen en training realiseren en vervolgonderzoek doen om een totaalbeeld te verkrijgen.

Rojeana Lourens ontving de tweede prijs voor haar onderzoek: 'Spelling en het directe instructiemodel'. Aanleiding waren de tegenvallende spellingresultaten op de casusschool. Rojeana heeft een evaluatief onderzoek verricht naar de werkwijze van de leerkrachten. Haar conclusie en advies zijn dat leerkrachten eenduidig moeten zijn in hun instructie, ongeacht de methode die gebruikt wordt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden