Wethouder Harrie van Dijk in de Westwijzer waar hij in de oneven maanden wijkspreekuur houdt.
Wethouder Harrie van Dijk in de Westwijzer waar hij in de oneven maanden wijkspreekuur houdt. (Foto: )

Wijkspreekuur blijkt laagdrempelig

"Door het wijkspreekuur in Helmond kunnen we als wethouders echt met de mensen in gesprek. Zo zoeken we samen naar een oplossing in plaats van: ´hier is het probleem en gemeente los het maar op´. We leggen het daar neer waar het hoort."

HELMOND – Aan het woord is wethouder Harrie van Dijk. Als wethouder van wijkgericht werken vertelt hij enthousiast over de meerwaarde die het wijkspreekuur biedt. Sinds een paar maanden houden de wethouders namelijk, samen met de wijkadviseurs, in elke Helmondse wijk een spreekuur. Daarvoor kunnen alle Helmonders een keer in de twee maanden terecht in de wijkhuizen. Elke wethouder bedient twee vaste wijken. Zo is wethouder Harrie Van Dijk op de donderdagavond in de even maanden te bezoeken in het Brandpunt in Brandevoort en in de oneven maanden in de Westwijzer in Helmond-West.

Begin deze maand waren er al zo´n zeventig zaken behandeld. Daar zitten bijvoorbeeld klachten bij over overlast van hondenpoep, een kapotte bank en klachten over rotzooi in een wooncomplex. "In dat laatste geval zetten we de eigenaar van het complex of de woningcorporatie in", vult Frank Rietveld als wijkadviseur aan. "Zo verbinden we met allerlei partners in de stad. En leggen we ook als dat nodig is, contact met de wijkagent, de wijkraad of Veilig Verkeer Helmond. Bij klachten over te hard rijden in de straat vragen we bijvoorbeeld aan Veilig Verkeer om een matrixbord te plaatsen. Zo´n bord geeft de gereden snelheid weer, waardoor mensen bewust worden van hoe hard ze rijden.´"

Mensen dragen ook zelf ideeën aan, zo blijkt tijdens de spreekuren. In Helmond-West gaven buurtbewoners aan dat ze in de nieuwe groenvoorziening graag lage beplanting zouden zien, hetgeen een veiliger gevoel geeft. En een vrijwilliger die het plantsoentje in zijn buurt bijhoudt, vroeg waar hij het extra snoei-afval kon laten. Ook was er een buurt die bang was dat de kastanjebomen verwijderd moesten worden, omdat zich daarin een bepaald soort mot nestelde."Wij koppelen dat dan weer terug naar degene die hierover gaat. En dat hoeft dus niet altijd binnen de gemeente te zijn", geeft Van Dijk aan. "We geven vervolgens duidelijk aan wat wel en wat niet kan en hoe snel mensen actie mogen verwachten. Het gaat er natuurlijk om dat mensen zich gehoord voelen", vult Rietveld aan.

Soms krijgen mensen alleen te horen waar ze de goede informatie kunnen vinden, zodat ze voor een volgende keer ook weer de weg weten. Ook worden mensen met een idee in de ene wijk, in contact gebracht met bewoners met hetzelfde idee in een andere wijk. Of mensen wordt aangeraden contact op te nemen met de wijkraad. Die heeft ook een eigen budget te besteden. Wethouder Harrie van Dijk heeft bij deze manier van werken een goed gevoel. Tegen de zomervakantie wordt het wijkspreekuur officieel geëvalueerd en waar nodig aangepast. Meer info: www.helmond.nl/wijkspreekuren

Meer berichten