Foto:

Brainport basisschool

HELMOND - Sinds vorige week heeft OBS Brandevoort de officiële status van Brainport Basisschool. Brandevoort is hiermee 1 van de eerste 6 scholen in Nederland met deze status. Eigentijds onderwijs, dat kinderen voorbereidt op hun toekomst in de Brainport regio. De officiële benoeming tot Brainport school is de kroon op het werk dat de school de afgelopen jaren heeft verricht. De kerngroep oordeelde: Brainport zit bij de school in het DNA. Er is een grote betrokkenheid bij het team en de leerlingen en het is voelbaar dat onderwijs hier op een vernieuwende manier wordt gegeven. En daarom was het feest op OBS Brandevoort. Met ruim 650 leerlingen betekent dat: heel veel gebakjes. Maar dat vond niemand erg.

Een Brainportschool leert kinderen vaardigheden aan tals kritisch en probleemoplossend denken. Door ze te stimuleren op een onderzoekende en ondernemende wijze met de lesstof om te gaan. Door ze in contact te brengen met bedrijven en organisaties in hun omgeving, zodat ze de lesstof leren toepassen in de echte wereld.

Outlook voor Android downloaden

Meer berichten