Rene van Luytelaar (links) bestuurslid en rechts burgemeester Elly Blanksma, ambassadeur van de SamenLoop.
Rene van Luytelaar (links) bestuurslid en rechts burgemeester Elly Blanksma, ambassadeur van de SamenLoop. (Foto: )

Gouden Envelop in strijd tegen kanker

De vijfde SamenLoop voor Hoop Helmond vindt plaats op 29 en 30 juni 2019. Voor deze lustrumeditie heeft het bestuur een speciale actie opgezet: de Gouden Envelop met als inhoud een mooie cheque.

HELMOND - Met deze Gouden Envelop worden ruim 100 bedrijven in Helmond en directe omgeving bezocht met de vraag of ze willen bijdragen aan de SamenLoop. Een bijdrage om twee bijzondere instanties hun werk te kunnen laten doen: het landelijke KWF, om kankeronderzoek te financieren en het Helmondse Inloophuis De Cirkel, om slachtoffers van deze ziekte en hun naasten een gemeenschappelijke plek te geven. Met de inhoud van deze envelop kan elk bedrijf aangeven óf er financieel wordt bijgedragen en zo ja hoeveel. Ook kan met deze envelop worden aangeven of een bedrijf een team wil samenstellen en meeloopt op 29 en 30 juni op het terrein van de Helmondse Atletiek Club.

De Gouden Envelop en de blanco cheque worden persoonlijk in elk van die 100 bedrijven afgegeven en na een tweetal weken weer opgehaald. Hoop en streven is dat veel bedrijven willen bijdragen aan het overwinnen van kanker. De organisatie gaat voor een recordopbrengst om zodoende dit eerste lustrum kracht bij te zetten.

Het aantal teams dat zich nu al heeft opgegeven voor het lustrumweekend is al heel bijzonder. 16 Teams van onder andere enkele bedrijven, een basisschool, de bibliotheek, families en vriendengroepen hebben zich al aangemeld. Enkele teams zijn al bezig met diverse acties zoals bijvoorbeeld een kerstmarkt in december en een benefiet muziekavond in januari. In totaal zijn nu al bijna 100 personen in beeld die mee gaan lopen tijdens dit 24-uurs wandelevenement.

Met de Gouden Enveloppenactie streeft het bestuur van de SamenLoop in Helmond zowel naar het vergroten van het aantal sponsors als naar het vergroten van het aantal deelnemers. Het eerste lustrum in 2019 krijgt dan een mooi gouden randje.

Ambassadeurs
De SamenLoop voor Hoop wordt ondersteund door meerdere ambassadeurs. Elly Blanksma, burgemeester van Helmond, Berry van Aerle, voormalig voetballer PSV en Nederlands elftal en Eveline de Bont, voorzitter Raad van Bestuur van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond steunen de SamenLoop voor Hoop 2019.

Burgemeester Elly Blanksma heeft symbolisch de eerste Gouden Envelop in ontvangst genomen (foto). Ook de gemeente Helmond gaat hiermee de uitdaging aan om op een of andere manier een bijdrage te leveren aan de SamenLoop voor Hoop in Helmond.

Meer informatie is te vinden op de website: www.samenloopvoorhoop.nl/helmond

Meer berichten