Tijdens de jaarwisseling komen er twee vuurwerkvrije zones in Helmond.
Tijdens de jaarwisseling komen er twee vuurwerkvrije zones in Helmond. (Foto: Pixabay)

Twee vuurwerkvrije zones Helmond

Tijdens de komende jaarwisseling vindt een proef met twee vuuwerkvrije zones plaats in Helmond. Daarvoor zijn de omgeving van het Elkerliek ziekenhuis en het dierenpark in de Warande aangewezen. In deze gebieden mogen mensen ook tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk afsteken.

HELMOND - Deze gebieden zijn gekozen om de overlast voor patiënten van het Elkerliek ziekenhuis en de dieren in de Warande zoveel mogelijk te beperken. Handhaving vindt onder meer plaats door middel van cameratoezicht. Daarnaast gaan de politie en de Stadswacht de komende tijd strenger controleren op het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane afsteektijden en op illegaal (knal)vuurwerk. Vuurwerk mag alleen afgestoken worden van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Vuurwerkonderzoek

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond neemt deze maatregelen naar aanleiding van de resultaten van het vuurwerkonderzoek dat de afgelopen maanden onder inwoners werd gehouden. "Oud en nieuw moet een feest zijn voor iedere inwoner. Ook de aanloop ernaar toe. De gemeente komt op voor mensen die overlast ervaren van vuurwerk. Tegen illegaal vuurwerk blijven wij hard optreden", laat burgemeester Blanksma weten. "Vuurwerk afsteken mag, maar dan wel legaal en binnen de toegestane afsteektijden. Wij nemen dit jaar extra maatregelen en daar kunnen inwoners ook een bijdrage aan leveren. Meld overlast en spreek elkaar erop aan. Zo houden we Oud en Nieuw een feest voor iedereen!"

Speciale app

Naast verscherpt toezicht komt er binnenkort een speciale app. Inwoners kunnen dan via hun smartphone aangeven op welke locatie zij vuurwerk buiten de afsteektijden horen, zodat de overlastgebieden duidelijk in beeld komen.

Veel inwoners vinden dat inwoners ook zelf maatregelen kunnen nemen tegen overlast. Het houden aan de geldende regels en wetgeving wordt daarbij het meest genoemd. Dat betekent met name alleen op oudjaarsavond afsteken en geen illegaal vuurwerk.

Het onderzoek

Ruim 3.300 inwoners deden mee aan het onderzoek. Het ging om 919 Stadspanelleden en 2.417 mensen via de openbare oproep. Bij de analyse van de enquêtes zijn ook de reacties op de verschillende social media kanalen meegenomen. Deze reacties kwamen sterk overeen met de resultaten van de enquête.

Evaluatie

Begin 2019 worden de genomen maatregelen, waaronder de vuurwerkvrije zones en de (aanloop naar) jaarwisseling geëvalueerd. Een herhalingsenquête voor nieuwjaarsnacht 2019-2020 maakt daar mogelijk onderdeel van uit. Dan bekijkt de gemeente opnieuw de samenhang tussen een algeheel vuurwerkverbod, het al dan niet instellen van vuurwerkvrije zones en de wenselijkheid van het organiseren van een centrale vuurwerkshow.

Meer berichten