Bij dit tuincentrum staan de planten er nog fris en groen bij. Inzet: de buxusvlinder en een feromoonval. Foto: Idor van Duppen.
Bij dit tuincentrum staan de planten er nog fris en groen bij. Inzet: de buxusvlinder en een feromoonval. Foto: Idor van Duppen. (Foto: Idor van Duppen)

Bestrijding buxusrups blijft probleem

Vorige week berichtte Traverse over de problemen met buxusstruiken. Toen werd al duidelijk dat het niet alleen aan de vraatzucht van de buxusrups lag, maar dat de kurkdroge zomer er ook voor heeft gezorgd dat veel tuinliefhebbers hun buxusplanten zagen verdorren. Vandaag ligt de focus op de buxusrups zelf, en de bestrijding daarvan.

PEELLAND - Voldoende water, voldoende voedsel en een goede bodemstructuur, dat was het advies voor gezonde buxusplanten van een buxuskweker. Wat nu als je inderdaad de beruchte buxusrups in de planten ontdekt. Het biologisch bestrijdingsmiddel Xen Tari wordt aanbevolen. Het middel is volgens de producent veilig voor bijen en vogels. De Landbouwuniversiteit Wageningen (Wageningen University Research) bevestigt dit.

Navraag bij de Bijenstichting bevestigt ook dat het middel -voor zover zij kunnen nagaan- niet giftig is voor bijen. Jurriën van Deijk van De Vlinderstichting zegt dat dit zou moeten kloppen omdat het middel zich exclusief richt op de bestrijding van lapidoptera (vlinders). Dat is overigens meteen de reden dat De Vlinderstichting het gebruik van het middel afraadt. 'Je weet niet bij welke andere soorten Xen Tari terecht kan komen.' Op het moment lijkt het er op dat de buxusrups het alleenrecht heeft op het kaalvreten van deze planten, maar De Vlinderstichting is toch bang dat het middel op andere planten terecht komt en zo ook andere soorten doodt.

Ook Vogelbescherming Nederland is terughoudend. Zij stellen dat we nog te weinig weten over de invloed van het bestrijdingsmiddel op de langere termijn. 'We krijgen wel eens meldingen binnen van dode mezen in de tuin - we weten nog niet zeker of we het middel uit kunnen sluiten als oorzaak, dus voorlopig adviseren we toch om het niet te gebruiken. We zijn nu liever voorzichtig voor het geval over enkele jaren dit bestrijdingsmiddel toch nadelig blijkt. Daarbij kan het wellicht schadelijk zijn voor andere insecten en dat zou weer nadelig kunnen zijn voor vogels als zij die opeten,' aldus een woordvoerder van de vereniging.

Wat zou je dan wel kunnen doen om de rupsen te bestrijden? Navraag leert dat bij kleine hoeveelheden het gewoon wegvangen van de rupsen zeker een optie is. Het advies is dan wel om ze niet in de gft-bak te doen omdat ze zich dan toch later weer zouden kunnen verspreiden.

Waar de meesten het over eens zijn is dat feromoonvallen een oplossing kunnen bieden. Zowel De Vlinderstichting als Vogelbescherming Nederland zien dit als een effectief middel om de verspreiding van de rupsen te stoppen, en ook buxuskweker Johan Smits gaf aan dat dit een optie was. De feromoonval bevat een lokstof die de mannetjesvlinders wegvangt en zo de voortplanting stopt. Er worden geen eitjes meer gelegd in de buxusstruiken en er komen dus ook geen rupsen meer uit. Uiteraard werkt dit middel niet als er al rupsen in de buxus zitten - het is een methode om te voorkomen dat de rups zich kan ontwikkelen.

Meer berichten