Varkenshouders, provincie en het ministerie van landbouw maken zich zorgen over de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in België.
Varkenshouders, provincie en het ministerie van landbouw maken zich zorgen over de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in België. (Foto: )

Seinen op rood door naderende pest

Toen vorige week in de Belgische provincie Luxemburg enkele gevallen van Afrikaanse Varkenspest werden aangetroffen, gingen in Brabant de alarmbellen wel even rinkelen. De gedachten gingen uiteraard terug naar de enorme impact van de epidemie in de jaren 1997-1998. De ruimingen, de lege stallen en de maatschappelijke verontwaardiging liggen bij betrokkenen nog vers in het geheugen.

PEELLAND - De Afrikaanse varkenspest (AVP), die voor mensen ongevaarlijk is, kwam voor het eerst voor in Georgië, in 2007, en heeft zich vervolgens verspreid. Het virus wordt mede door wilde zwijnen overgebracht en is in Oost-Europa nu een groot probleem. Zo is in Roemenië de varkenssector niet zo georganiseerd als in Nederland. Daar is vastgesteld dat besmet vlees in de winkels terecht is gekomen. Het grootste Roemeense varkensbedrijf (140.000 dieren) wordt geruimd. De besmetting vond plaats via water, waarschijnlijk omdat kadavers van besmette dieren in de Donau zijn gedumpt.

Johan Bakermans, een jonge varkenshouder uit Heeze, geeft aan erg geschrokken te zijn van het bericht over de AVP. "Het is allemaal zeer zorgwekkend. Als iedereen zich aan de voorschriften houdt en alle mogelijke besmettingshaarden goed ontsmet worden, zouden de maatregelen voldoende moeten zijn. Maar het is wel de vraag of dat gebeurt." Daarnaast maakt Bakermans zich zorgen over de aanwezige wilde zwijnen: "We weten niet hoeveel er zitten, maar misschien wel meer dan we denken. Het belangrijkste is dat we alles doen om te voorkomen dat de ziekte naar hier komt."

Enkele varkenshouders lieten in de pers hun ongenoegen blijken over de houding van verantwoordelijk gedeputeerde Johan van den Hout (SP). Hij stelt dat de Provincie alles doet om de wilde zwijnenpopulatie in te dammen. Van den Hout geeft ook aan dat als nu ineens massaal op de wilde zwijnen gejaagd gaat worden, ze alle kanten uit gaan vluchten, met alle gevolgen van dien. Het strikt naleven van de hygiëneregels is volgens de gedeputeerde essentieel, omdat ook in België het virus door menselijk handelen is overgedragen.

Nederland heeft zoals bekend een groot aantal varkens op haar grondgebied: ruim 12 miljoen; ongeveer de helft daarvan bevindt zich in Noord-Brabant. Vandaar dat er afgelopen vrijdag spoedoverleg plaatsvond op het Ministerie van Landbouw in Den Haag en op het Provinciehuis in 's-Hertogenbosch.

De gevolgen kunnen groot zijn. De epidemie van 1997-1998 heeft ook financieel een enorme impact gehad. Felix Bruijnen heeft in een thesis voor de Universiteit Wageningen een berekening gemaakt van de totale kosten destijds. De cijfers liegen er niet om: 2,2 miljard euro aan directe kosten en een vervolgschade van 2,5 miljard. Vandaar dat de ontdekking van AVP in Belgisch Luxemburg door overheid en sector met argusogen wordt gevolgd. Er is toegezegd dat alles in het werk wordt gesteld om te voorkomen dat het virus Nederland bereikt.

Meer berichten