Annemieke de Groot, directeur Q-support 2.0: "We streven naar een netwerk van uiteenlopende professionals met kennis van de ziekte." FOTO: Maasland Communicatie.
Annemieke de Groot, directeur Q-support 2.0: "We streven naar een netwerk van uiteenlopende professionals met kennis van de ziekte." FOTO: Maasland Communicatie. (Foto: Maasland Communicatie)

Ondersteuning van zorg aan Q-koortspatiënten blijft

Van de redactie.

Recent heeft Q-support 2.0 haar plannen voor de komende 3 jaar aangeboden aan Bruno Bruins, minister voor VWS. Belangrijk verschil met de vorige opdracht aan Q-support is dat de stichting niet langer zelf Q-koortspatiënten adviseert en begeleidt maar de zorg daarvoor overdraagt aan de circa 155 gemeenten van herkomst en andere zorgprofessionals, waaronder ook Veldhoven.

REGIO - Een belangrijke taak voor Q-support 2.0 is om na de overdracht zorgprofessionals te ondersteunen in de zorg voor Q-koortspatiënten. Speciale Q-koortsadviseurs staan de professionals hierin bij. Maar ook voor meer specifieke deskundigheid als medisch, juridisch en arbeidsdeskundig advies kunnen de professionals een beroep op Q-support 2.0 doen.

1.000 mensen

Annemieke de Groot, directeur van Q-support 2.0: "Niemand kon in 2013, toen Q-support startte, vermoeden dat ruim 1.000 mensen een beroep op ons zouden doen en dat ruim 10 jaar na de uitbraak patiënten nog zo veel last zouden ondervinden van de Q-koorts. Met deze verlenging krijgen we tijd om de zorg voor de patiënten op een zo goed mogelijke manier over te dragen naar de reguliere instanties. We kunnen de professionals in het reguliere circuit ondersteunen en tevens ervoor zorgen dat de producten en diensten die Q-support heeft ontwikkeld voor Q-koortspatiënten bij andere instanties worden ondergebracht. Op die manier blijven ze beschikbaar voor patiënten."

Veel vragen

Op de vraag waarom die ondersteuning van professionals nodig is, zegt De Groot: "Q-koorts is een relatief onbekende ziekte. Ook medici en zorgprofessionals zijn lang niet altijd op de hoogte van de ingrijpende lange termijn gevolgen. Q-support 2.0 kan hen daarover informeren en ondersteunen bij de zorg. We streven naar een netwerk van uiteenlopende professionals met kennis van de ziekte."
In tegenstelling tot de eerste opdracht, maakt het initiëren van onderzoek naar Q-koorts geen deel meer uit van de taak van Q-support 2.0. De Groot: "Daaruit mag je niet afleiden dat er geen onderzoek meer nodig is. Er zijn nog veel vragen. De gevolgen van Q-koorts bij kinderen, bijvoorbeeld, zijn nog onontgonnen terrein. Er is ook nog geen afdoende behandeling voor het Q-koortsvermoeidheidsyndroom."

Meer berichten