Meneer Kuypers bij de natuurfoto's die hij heeft gemaakt. Foto: Romy Chatrou-van der Sande.
Meneer Kuypers bij de natuurfoto's die hij heeft gemaakt. Foto: Romy Chatrou-van der Sande. (Foto: Romy Chatrou - van der Sande)

'Misstanden aan de kaak stellen'

Natuurliefhebber Harry Kuypers (73 jaar) maakt zich al sinds 2015 hard voor de aanpak van jagers in Brabantse natuurgebieden. Hij stelt dat er misstanden zijn zoals het creëren van voederplaatsen (lokvoer). Hij klopte onder meer aan bij de politie, de politiek en heeft een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman omdat hij vindt dat er niet serieus naar de zaak gekeken wordt.

HELMOND - Sinds zijn pensioen trekt Kuypers als hobby regelmatig de bossen in. Als boerenzoon zit die liefde voor de natuur in het DNA. "Als ik op pad ga, ben ik bewapend met een verrekijker en mijn fototoestel, maar jagers trekken de bossen in met een jachthond en een geweer. Zogenaamd uit liefde voor de natuur, daar begrijp ik niets van."

Jagen is op zich niet verboden, mits dit onder andere zorgt voor natuurbehoud. De regels zijn vastgesteld in de Natuurbeschermingswet. Daar weet Kuypers alles van. "Je mag bijvoorbeeld best een handje voer neerleggen. Maar wat zie ik nu? In een gebied van 10 vierkante meter ligt op tal van plekken lokvoer en op een open stuk ligt ineens een liter mais. Daar staan dan die dieren langer stil om dat voer tot zich te nemen. Dan is het vervolgens: pief, paf, poef, klaar."

Naast mais, treft hij soms ook slachtafval aan van reeën en tamme eenden. "Die dienen om vossen en roofvogels te lokken, bijvoorbeeld." Heel regelmatig neemt hij een kijkje in de bossen. "Ik kwam een keer een dolgelukkig meisje tegen van een jaar of vijf samen met haar ouders. Ze had 'een hertje gezien'! Haar enthousiasme was geweldig, maar ik weet ook dat die dieren een paar meter verder gewoon doodgeschoten worden. Ik doe het voor zo'n meisje, natuurbehoud is zo belangrijk. En die reetjes belanden volgens mij vaak op het bord van de jager of in een restaurant, het is een hele verziekte business, waar je maar heel moeilijk tegen op kunt treden. Er klopt niks van!"

Ook ziet hij hoe met veel geld gecreëerde ecologische verbindingszones een makkelijk doelwit zijn voor jagers. "Officieel mogen ze daar niet jagen, maar ze sturen gewoon een hond het riet in. De vogel vliegt het veld in én daar mag de jager wel schieten. Dat is toch een oneerlijke strijd?" Hij kan zich er heel boos over maken. "Het zijn dingen die het daglicht niet kunnen vertragen. En al die jaren, waarin ik samen met een medestrijder deze misstanden onder de aandacht breng, ben ik eigenlijk nog geen stap verder gekomen."


Sterker nog, Kuypers wordt soms ook bedreigd. "Dan bellen ze me midden in de nacht op, heel vervelend. Maar ik laat me niet uit het veld slaan. Mijn rechtvaardigheidsgevoel is groot. Ik weet dat ik in mijn eentje niet veel kan doen, maar ik blijf me inzetten, ik volg mijn hart. Ik ben pas tevreden als het plezierjagen verdwijnt. Wie beleeft er nou plezier aan om een reetje dood te schieten? Daar kan ik dus echt niet bij."

Om te mogen jagen moet in Nederland, moeten de jagers aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo heeft een jager een jachtakte nodig en moet hij of zij lid zijn van een Wildbeheereenheid. Dit is een lokale jagersvereniging in de regio. Jagers mogen alleen op bepaalde dieren en in een bepaalde periode jagen. En het wild mag niet onnodig lijden. Deze en meer regels voor de jacht staan in Wet natuurbescherming.

Meer berichten
Shopbox