De huiszwaluw is sterk in aantal verminderd en heeft dringend hulp nodig.
De huiszwaluw is sterk in aantal verminderd en heeft dringend hulp nodig. (Foto: )

Het jaar van de huiszwaluw

Ieder jaar wordt er door de Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek een vogel uitgekozen die dat jaar extra in de belangstelling staat. Meestal is dit een vogel die op de Nederlandse rode lijst staat van bedreigde diersoorten en dit jaar viel de keus op de huiszwaluw.

HELMOND - Vooral in de steden is de huiszwaluw nagenoeg verdwenen. Begin jaren zeventig daalde het aantal huiszwaluwen naar 75.000 gegaan. De afname van insecten (hun voedsel) is de belangrijkste factor van deze daling. Dit jaar komen er extra studies en onderzoeken naar de huiszwaluw om te voorkomen dat hij helemaal uitsterft.

Huiszwaluwtillen

De gemeente Helmond besteedt samen met IVN-Helmond, al sinds 2008 extra aandacht aan de huiszwaluw. Er staan twee schitterende huiszwaluwtillen in Helmond; een in het Warandepark (waar recent een lokgeluidsinstallatie in is geplaatst) en een in het Goorlooppark Noord.

Voor de overwintering vliegt de huiszwaluw naar Afrika, maar de rest van het jaar is hij hier. In de lente arriveert hij weer in Nederland en in de zomer zorgt hij voor twee broedsels. Rond deze tijd moet hij wel voldoende voedsel hebben om de kleintjes groot te brengen. De gemeente helpt door onder andere in de buitengebieden weer modderpoelen te creëren. Met die modder kan de huiszwaluw zijn nest maken. Verder past de gemeente het maaibeleid aan van velden en bermen. Door minder vaak te maaien, kunnen insecten uitgroeien tot volwassen dieren.

Zelf helpen

Nederlanders kunnen helpen door hun 'stenen' tuin weer groener maken. Meer groen betekent meer bloemen en dus meer insecten. En insecten heeft de zwaluw wel nodig: hij eet maar liefst 9000 insecten per dag waaronder veel muggen. Ook het beperken van insecticides is beter voor de vogels. Daarnaast is het belangrijk dat de zwaluw zijn nest kan bouwen tegen de muren, onder de dakoverstekken. Met meer groen in je tuin heb je vanzelf ook weer af en toe modder. En modder is het bouwmateriaal voor zijn nest.

Meer berichten
Shopbox